Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/10/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 12/10, Bộ Giáo dục mờ Đào tạo yal mờ Thường trực Chính phủ in bè ală broă bơh sră ma\y Tiếng Việt ơdu\ 1 mờ sră ba\o neh đơs tàm tơngai pa do.   Ồng Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ đơng lam dơ\ lơh broă. Jat jơnau yal bơh Bộ Giáo dục mờ Đào tạo, tơnơ\ tu\ dờp geh jơnau yal bơh gah lơh ba\u, Bộ Giáo dục mờ Đào tạo neh sồr Hội đồng dà lơgar sền sơ wì sră ma\y môn Tiếng Việt ơdu\ 1 kờp sền wơl jơh ală tơngume tàm sră mờ ală broă mờ gah lơh ba\o neh đơs. Nùs nhơm là bơta lơi ờ hềt lơh gơs den pal lơh niam wơl nàng sră ma\y in geh tơngume tơl làm rlau tai.

Đơs tàm dơ\ lơh broă, ồng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đơs là, nùs nhơm là pal iăt, kơno jơnau đơs, jơnau lùp, Bộ pal geh gùng dà nàng ai ală sră rcang cih sră ma\y ơn tàm internet nàng ai jơnau đơs tă pơgồp bal làm uă tiah bơh gùt mpồl bơtìan dê lài mờ tu\ lùp sền. B hơ\, geh tơr mù [à ală bơta lơh tìs tu\ lơh gơs sră.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định