Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/7/2020

VOV4.K’ho- Bộ Quốc phòng lơgar Mỹ dê pa yal bơr tơngo\ nùs nhơm kơlôi rcăng ờ suk ngan bè broă lơgar Lo lơh nền tàp ling gùt dar bồt Hoàng Sa tàm dà lềng đah măt tơngai lik bơh ngai 01-05/07 do.

Jơnau yal bơr do đơs loh, kơnhoàl ù tiah geh lơh ală dơ\ tàp ling, tàm hơ\ geh ală dà lềng mờ kơnhòal ù tiah geh bơta tam pìt tam phà. Broă bơyai lơh dơ\ tàp ling tàm dà lềng đah măt tơngai lik là lơh ờ di wơl mờ ală broă lơh ngan nàng kờ` tơrmù bơta kal ke mờ gàr sùm bơta lơngăp lơngai.

Ală broă lơh bơh lơgar Lo dê geh pơn jăt tai lơh roh bơta kơ\ kơl jăp tàm dà lềng đah măt tơngai lik.

Ală dơ\ tàp ling do lơh tìs jơnau hơ pơrgon bơh lơgar Lo dê gơ wèt mờ Jơnau yal bơr lơh lòt bơh ală gah dê tàm dà lềng đah măt tơngai lik nam 2002 nàng kờ` pleh ală broă lơh lơh gơlik bơta kal ke halà sơlơ gơguh tai bơta tam pìt tam phà mờ gơrềng tus bơta ring lơngai mờ kơ\ kơl jăp.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng