Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/7/2020

VOV4.K’ho- Bơh Pơrjum dờng kấp hơđơm mờ kấp rlau kấp hơđơm pà go\, broă lơh kuang bàng tơngai lơh broă do geh uă tam gơl pa. Tàm hơ\, bơta pal jăt 5 broă săc rwah kuang bàng geh Bộ Chính trị cih loh làng bal mờ ală cau tơlik măt te\ khà wơl mờ dơ\ sơnrờp tus bal lơh broă tàm kấp ủy. Mờ bơta pal jăt 5 broă, làng bol lơh tờm geh lơh pràn kơldang ngan, wèt tus jơnau kờ` là săc rwah geh dùl rơnàng kuang bàng geh tơl nùs nhơm niam, bồ tơngoh jak, geh tơl bơta mờng chài lơh broă ngan ngồn, dờp lơh geh niam kơnòl broă tàm tơngai lơh broă tus.         

Tus tơngai do, 100% đảng bộ kấp hơđơm bơh càr Thái Bình mờ 7 kơnhoàl, [òn dờng neh jơh bơyai lơh pơrjum dờng. Càr Thái Bình gam jơh nùs rcăng ai Pơrjum dờng Đảng bộ càr dơ\ 20, tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025 in. Lơh pràn làng bol lơh tờm tàm ală tu\ rcăng săc rwah kuang bàng bal mờ bơta pal jăt 5 broă, ală kấp ủy càr Thái Bình lơh jăt kơ\ kơl jăp mờ lơh niam ngan. Ồng Phạm Đồng Thụy, Phó Kuang ătbồ Mpồl Rơndăp broă Tỉnh ủy Thái Bình dê pà gi\t: Nùs nhơm là pal lơh di jơnau cih bơto pơlam bơh Dà lơgar dê nàng săc rwah ală oh mi pal dipal ngan mu\t lơh broă tàm Ban Chấp hành Đảng bộ càr, nàng đơng lam, lam bồ bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn tàm tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025.

Ồng Phạm Đồng Thụy, đơs: Bơto pơlam bơh Mpồl Rơndăp broă Dà lơgar dê mờ Chỉ thị bơh Bộ Chính trị dê bè bơta pal jăt kơ\ kơl jăp ngan. Mùl màl dơ\ do, lơh bơta pal jăt bơh ală oh mi tơlik măt te\ khà wơl lài. Tơnơ\ hơ\ den hơ\ sồng lơh bơta pal jăt bơh ală oh mi dơ\ sơnrờp in. Do là dùl broă loh làng ngan, nàng ai kuang bàng, ală oh mi in geh kơnòl tu\ rcăng kuang bàng gi\t geh ală oh mi bơh he dê nàng gơtùi geh ală sră pồ, geh bơta rcăng lài niam.

Pơndrờm mờ bơta pal jăt 3 broă tàm tơngai lơh broă Pơrjum dờng khoá 12, dơ\ do, Bộ Chính trị neh cih loh làng gơ wèt mờ kuang bàng tơlik măt te\ khà wơl mờ dơ\ sơnrờp tus bal lơh broă tàm kấp ủy geh lơh jăt 5 broă. Tàm 5 broă geh broă rcăng rơndăp broă lơh; jơnau đơs bơh kuang bàng đơng lam tờm dê; bơh 2 dơ\ ai jơnau đơs bơh Ban chấp hành dê mờ lồi du\t là Thường vụ đùh sră…Mờ bơta pal jăt 5 broă, neh rề ơnàng loh làng làng bol lơh tờm tàm bơta pal jăt kuang bàng. Dùl tơngume pal sền ngăc tàm bơta pal jăt 5 broă, hơ\ là neh bơyai lơh lùp kuang bàng tềng đăp Ban chấp hành, dilah geh sră yal yă bè bơta pràn jak, nùs nhơm, bồ tơngoh, sră cơng tàng bơsram sră, cih yal jơtài phan bơna…mpồl duh broă kuang bàng geh kơnòl tơrgùm jơh jơnau yal lài mờ tu\ ai tơmu\t kuang bàng tàm Pơrjum dờng.

Bơh bơta geh ngan tus bal tàm ală broă rcăng kuang bàng Pơrjum dờng tàm Hà Nội, ồng Vũ Đức Bảo, Kuang ătbồ Mpồl Rơndăp broă Thành ủy Hà Nội, đơs nền bè do: Hà Nội tàm broă lơh rcăng kuang bàng bơh ală kấp, bol a` neh sồr nàng lơh jăt. Tàm ală tu\ lùp sền mờ rcăng kuang bàng ai Ban Chấp hành ală kấp in den bơta pal jăt do neh gơdờp kuơ tàm bơta geh ngan. Ală tiah lơi geh cau geh ală broă lơh tìs: tàm sră nggal, tàm bơta geh ngan…ndrờm geh sền swì, lòt sền, sền swì dùl bă dipal ngan rlau jơh. Hà Nội pa do, 50 Đảng bộ gơ wèt Thành ủy, tàm 2 rbô 310 đảng bộ gơ wèt bal lam lơh niam ngan mờ di ngan. Bơh do, bol a` neh sac rwah mờ tàm ală kấp ủy kung ờ go\ ki\ kuang bàng bàr pe tiah mờ geh ală broă pơneh ờ niam halà lơh tìs jơnau cih do.

Bơta pal pal sền ngăc tàm bơta pal jăt 5 broă là jơh ală gơnoar broă bơh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ndrờm sồr geh khà jơngkah. Tàm hơ\, Ban chấp hành khà jơngkah êt ngan là bơh 15%; ală gơnoar broă bè Ban Thường vụ; Bí thư mờ Phó Bí thư ai tơlik yal tơngi\t kung pal geh khà jơngkah sơl. Bè hơ\, ală oh mi tus bal lơh broă tàm Ban chấp hành pin dờn halà ờ pin dờn pal tơl jơnau sồr, bơta pal geh mờ geh lơh song dơ pă loh làng tàm bơta pal jăt 5 broă mờ ki\ nền nòn ngan. Bơh do, neh lơh niam geh nùs nhơm làng bol lơh tờm tàm Đảng, kuơmàng săc rwah nàng yal tơngi\t geh ală kuang bàng nàng tus bal lơh broă tàm kấp ủy pa. Lơh jăt niam bơta pal jăt 5 broă jơh ală kuang bàng geh săc rwah, yal tơngi\t tàm pơrjum dờng ndrờm là ală cau pơnrơ bè bồ tơngoh jak, nùs nhơm, geh broă lơh jak mờ ndrờm pal geh pin dờn uă tàm kấp ủy mờ tàm mpồl kuang bàng tờm kuơmàng.

Ồng Phạm Mạnh Khởi, Kuang ătbồ Vụ Cơ sơ Đảng, đảng viên, Mpồl Rơndăp broă Dà lơgar đơs nền: Tàm broă lơh kuang bàng pal sền dờng màng ngan tus bơta jak, ai jơnau sồr tơl khà, bơta pal geh là tờm, mơkung sền swì dipal kuang bàng jơh bal bè bồ tơngoh jak, nùs nhơm, rài kis, broă lơh, bơngă pin dờn mờ cồng nha lơh broă. Ală broă kal ke, kơn jơ\ kơn ju\t, mhar gơrềng, gam uă jơnau đơs krơi is sơlơ pal gàr di bơta pal jăt, lơh jăt ring bal, rề ơnàng làng bol lơh tờm, ngui bồ tơngoh jak bal mờ lơh nền jăt khà cau uă.

Nàng pơrjum dờng lơh geh cồng nha, rơndăp broă lơh kuang bàng pal lơh jăt jơnau đơs “Lơh dơ\ dùl dơ\ kơ\ kơl jăp; tơl broă loh làng, kơrhia ngan; tơl broă, nền nòn; lơh tus kàr lơi pal kơ\ kơl jăp tus kàr hơ\\”; pal lơh di khà, tơl jơnau sồr, rơndăp tăp sèng, geh bơta tàm pơdờn, tam gơl pa bơtàu tơnguh sùm bơh mpồl kuang bàng dê. Broă lơh kuang bàng pal pơgồp niam đah broă lơh ờs mờng bơto bơtê mờ bơta jak chài geh is; đah mờng chài mờ gùng dà bơtàu tơnguh, đah bơta uă mờ bơta is; pal loh làng song dơ pă, ring bal, làng bol lơh tờm, dipal, song niam. Kuơmàng, pal krà` cê jơh nùs ba` lời gơmu\t tàm kấp ủy ală cau ờ lơh geh tơl jơnau sồr, bơta pal geh, ờ di pal, mơya kung ba` lời hu\i te\ ală kuang bàng geh bồ tơngoh jak, nùs nhơm niam, mờ geh bơngă pin dờn ngan ngồn. Kờ` bè hơ\, den pal lơh jăt bơta pal jăt 5 broă dùl bă niam bơne\, jơh nùs, kơ\ kơl jăp mờ geh cồng nha.

            Cau cih Lại Hoa (VOV1)- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định