Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/12/2020

VOV4.K’ho- Tàm pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet Chính phủ mờ ală càr, [òn dờng lam lơh jat Nghị quyết bơh Quốc hội khóa 14 dê bè broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa – mpồl bơtìan nam 2021 pa do, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ồng Đỗ Văn Chiến pà git: Nam 2020, broă lơh kòn cau mờ broă dong kờl kòn cau geh lam lơh ring bal, geh cồng nha mờ lơh geh ua\ cồng nha kuơmàng. Ủy ban Dân tộc pơgồp bal mờ ală bộ, gah broă lơh, ală tiah hòi jà làng bol kòn cau lơh jat 3 broă dờng bơh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đơng lam là: kơryan bơta mus kơl brê geh is; tam 1 tơmàn tờm chi; kơryan bơta mut tàm lơgar he tìs mờ adat boh lam bơh ală gơl gùng dềt, gùng pờ nàng gàr niam lơngap lơngai, ngan là bal mờ mpồl lơh broă geh gơnoar rơcang sơndră kòp Covid-19. Nam 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ neh tă 733 rbô tấn phe nàng dong gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan, ua\ ngan là tàm tiah làng bol kòn cau, tiah kơh bơ nơm. Do là bơta sền gròi dờng ngan bơh Đảng, dà lơgar dê gơ wèt tus mờ làng bol kòn cau.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định