Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/8/2020

VOV4.K’ho- Tơnơ\ mờ tu\ dờp jơnau yal tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak gơbàn 2 nă cau gơtòp mờ virus Sars CoV2, UBND càr Dak Lak neh lơh jăt ală broă nàng tơmù ờ uă gan broă gơtòp bơh kòp Covid-19. Gơrềng tus mờ broă do, Nam Trang, cau ai tơng^t jơnau đơs Việt Nam tàm Tây Nguyên neh geh dơ\ lùp ồng Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND [òn dờng Buôn Ma Thuột, mờ là Phó kuang atbồ đơng lam mpồl tam dră mờ kòp Covid-19 [òn dờng Buôn Ma Thuột.

-Ơi, ơ ồng, mờ broă geh dờp 2 nă cau gơtòp mờ virus Sars CoV2, [òn dờng Buôn Ma Thuột neh geh ală broă lơh lơi nàng rơcang sơndră?

Ồng Đoàn Ngọc Thượng: Tềng đăp măt bol a` dan mờ UBND càr neh tơl^k kơrnoăt ai jơh [òn dờng Buôn Ma Thuột in lơh jăt broă tam cah ngài gùt [òn dờng bơh 12 jơ mang ngai 03 nhai 8;

      Dùl gơl gùng Hoàng Diệu tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột geh kơrian tu\ go\ cau gơtìp mờ kòp

Dơ\ 2 là bơyai lơh kơrian jơh gùt tiah hìu nhă bơh bàr nă cau geh go\ mờ virus Sars CoV 2 do, hơ\ là tàm sơnah [òn Thắng Lợi mờ xã Hoà Thuận.

Dơ\ pe là jăt jơnau dờp lài ngan den tơnơ\ mờ tu\ rê wơl tus [òn dờng Buôn Ma Thuột geh lòt tus tàm uă tiah, geh lòt `ô sa tòm ngai chơ\t, geh tus ies cau chơ\t tàm tơngai bơh ngai 25 tus ngai 31 nhai 7 den bol a` geh sồr kơrian tơn ală tiah cau kòp  geh `ô sa tòm ngai chơ\t, hìu ies cau chơ\t mờ tìp mờ uă cau nàng lơh bè lơi gàr niam broă rơcang sơndă mờ kòp niam ngan.

-Ơi, broă lơh jăt broă jòi tềl cau gơtìp kòp lài ngan (F1) neh geh ală cồng nha bè lơi ơ ồng?

Ồng Đoàn Ngọc Thượng: Jòi tềl cau gơtìp kòp lài ngan (F1) den tu\ do bol a` neh ai bơh rơndeh pơn diang cau gơtìp kòp tàm xã Hoà Thuận là rơndeh bơh gah rơndeh Mai Linh dê, bol a` neh pơgồp bal mờ hìu rơndeh Mai Linh nàng ai jơnau tơng^t cau năc đì tàm rơndeh Mai Linh bơh [òn dờng Đà Nẵng tus [òn dờng Buôn Ma Thuột.

Mờ cau kòp dơ\ bàr kis tàm sồ hìu 41 gùng Hoàng Diệu den tơnơ\mờ tu\ neh rê wơl tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột kung neh lòt uă tiah sơl mờ cau kòp do neh rê bơh [òn dờng Đà Nẵng tus [òn dờng Buôn Ma Thuột mờ rơndeh par.

Tu\ do bol a` neh pơgồp bal mờ [làng rơndeh par [òn dờng Buôn Ma Thuột nàng ai khà măt ală cau đì bal tàm rơndeh par ngai 25 bal mờ cau kòp do nàng ai tềl cau kòp lài ngan (F1). Mờ jòi tềl cau kòp lài ngan (F1) tàm ală tiah mờ cau do neh lòt gan.

Tàm [òn dờng tu\ do bol a` neh hòi geh 100 nă cau mờ cèng tam cah is tơrgùm bal mờ anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr mờ ai [òn dờng in rơlao 1 rơbô nơm phan kờ` sền nàng go\ kòp mhar, den bol a` ai lài broă sền nàng go\ kòp mhar gơwèt mờ ală cau gơrềng bal mờ 2 nă cau kòp do mờ tàm tơngu me sền nàng go\ kòp mhar den geh ală broă lơh mùl màl rơlao.

-Ơi,  bàr nă cau do neh lòt rê uă tiah tàm [òn dờng, bè hơ\ broă di gơlan gơtìp geh tai cau gơtòp pa ờ di là ờ uă. Bè hơ\, [òn dờng geh ală broă rơcang bè lơi, nàng geh di pal mờ broă gơbàn do?

Ồng Đoàn Ngọc Thượng: Jăt jơnau dờp sền den mờ broă lòt rê bơh cau kòp den [òn dờng g^t ală cau kòp ờ gơ-ơm tàm 2 nă do, den tàng [òn dờng neh geh gùng dà đơng lam là ai ngui mơ anih tam cah is tơrgùm bal càr dê tàm hìu bơsram phổ thông Dân tộc nội trú tàm sơnah [òn Thành Nhất, ngui  lài mờ ngai 4 nhai 8.

Tàm tơngai do den [òn dờng sồr anih tam cah is càr dờp ală cau kòp lài ngan (F1) gơrềng tus mờ bàr nă cau kòp do lài mờ tu\ anih tam cah is tơrgùm bal [òn dờng mu\t lơh broă.

-Ơi, dan ưn nngài ồng Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND [òn dờng Buôn Ma Thuột.

Cau cih Nam Trang-Cau mblàng Ndong Brawl


GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định