Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/9/2020

VOV4.K’ho- Tus tu\ do, càr Dak Lak neh dờp tai g^t nđờ 10 nă cau gơtìp kòp bạch hầu. Tàm kơnhoàl Cư\ Mgar kung pa gơbàn geh tai 1 nă cau geh sền go\ mờ kòp bạch hầu tàm xã Ea Hđing, tơnguh khà cau gơtìp kòp tàm tiah do là 7 nă.

Bơta kờ` đơs ngan, do là nam dơ\ 2 pơn jăt tơn tàm xã do geh cau gơtìp kòp bạch hầu, neh geh 1 nă cau neh gơtìp chơ\t, bu\ lah xã do tàm nam lài neh geh c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp ờ sa priă.

Bác sĩ Y Tem Hwing, kuang atbồ hìu sơnơm xã Ea Hđing, kơnhoàl Cư\ Mgar pà g^t, tơnơ\ mờ tu\ g^t geh dùl nă cau klao (kòn cau Rơđê, 40 sơnam, kis tàm [òn Trăp) geh go\ mờ kòp bạch hầu, neh mhar wàng se, kơrian tiah gơtìp kòp.

                            Anih sền gròi kòp bạch hầu [òn Trăp, xã Ea Hđing, kơnhoàl Cư\ Mgar

Tàm trồ mang, 1 anih sền gròi kòp neh geh lơh tàm gơl gùng mu\t tàm [òn Trăp, lơh jăt broă tam cah is 32 hìu mờ 127 nă cau. Broă lơh kloh tiah gơtìp kòp di tu\ là kơnờm mờ neh geh broă mờng chài rơcang sơndră mờ kòp do bơh nam 2019:

-Pơrjum mơ mpồl đơng lam tàm mang hơ\ tơn, lơh jăt broă lơh kloh niam tiah gơtìp kòp, [ồm sơnơm gơsơ\t vi khuẩn mờ pà sơnơm hơ\ sồng chèo gòm muh măt, dà lơh kloh kòp, tam cah is ală hìu tàm tiah gơbàn kòp.

Mpồl đơng lam hòi jà jơh kuang àng, mpồl ling, kuang atbồ [òn, mpồl atbồ [òn lơh anih sền gròi kòp, ba` ai cau l^k mờ mu\t tàm tiah tam cah is do.

Tàm tiah gơtìp kòp, ală kuang bàng lơh sơnơm tam pà bal tus sền gàr, lòt tus tơl hìu nàng pà sơnơm rơcang sơndră mờ kòp tus tơl cau in. Điều dưỡng Huỳnh Thị Kim Liên, kuang bàng lơh broă tàm hìu sơnơm Ea Hđing pà g^t:

-Tàm pah drim mờ [ùi mho tam pà bal mpồl lơh broă tus bal mờ cau lơh sơnơm tàm [òn tus tơl hìu làng bol, pà sơnơm tơn mờ ai làng bol hùc tơn tềng đăp măt he. Tài sơnơm do geh dùl bơta gơtìp bè gơdan hă, jê ndul, kơrwài den làng bol ờ wă.

Tu\ he lòt den he ai hùc tơn mờ he geh bơto sồr yal loh tơn nàng làng bol in g^t bè bơta gơtìp bơh sơnơm hơ\ sồng làng bol khin hùc. Bơh tu\ hơ\ làng bol lơh jăt niam tàm broă rơcang sơndră mờ kòp, tàm hơ\ uă ngan là kòp bạch hầu.

Jăt ồng Y Rin Niê, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hđing yal, do là nam dơ\ 2 pơn jăt tơn do geh dờp cau gơtìp kòp bạch hầu. Nam lài, tàm [òn Kon Hring geh 4 nă cau geh sền go\ mờ kòp bạch hầu, tàm hơ\ geh 1 nă cau gơtìp chơ\t. Bu\ lah neh chồl pràn ală broă lam sồr, mơya làng bol kung gam ờ sền gròi nền nòn, ờ bài c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp.

               Khà c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp tàm uă [òn tàm càr Dak Lak geh ờ uă

Tàm nam 2019, tu\ kòp gơbàn, Ea Hđing geh ai sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu, c^t ờ sa priă làng bol in, mơya khà cau tus c^t rơcang sơndră mờ kòp mìng geh mờr 73%, tàm hơ\, geh ờ uă [òn làng bol tus c^t sơnơm mìng geh 37%.

Ồng Y Rin đơs là, khà làng bol tus c^t sơnơm ờ uă là tài làng bol kòn cau g^t bè broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu gam ờ uă. Bơdìh hơ\ tai, tài ù tiah ơnàng, ală [òn kis ngài mờ , den tàng uă làng bol ờ cèng kòn tus c^t bu\ lah sùm geh lam sồr.

Den tàng, bal mờ broă lơh ngan lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu, tus do, jơh ală mpồl lơh broă chính trị tàm pal chồl pràn broă lam sồr, tam gơl nùs nhơm g^t wă làng bol dê tàm broă rơcang sơndră mờ kòp.

-UBND pơn jăt tai đơng lam hìu sơnơm tơnguh broă lam sồr, pơgồp bal mờ ală gah, mpồl lơh broă nàng lam sồr làng bol mờ jơh ală cau tàm mpồl tus bal tàm broă rơcang sơndră mờ kòp bal mờ broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp nàng sền gàr bơta pràn kơl dang să jan să tòm, cau tàm hìu nhă mờ mpồl bơtiàn.

Đơng lam anih pờ tơl^k jơnau đơs tơnguh broă pờ tơl^k jơnau đơs bè broă lam sồr làng bol tàm tơl [òn, tơnguh broă rơcang sơndră mờ kòp.

Pa do, bác sĩ Trịnh Quang Trí, Phó kuang atbồ drơng broă lơh tàm anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak pà g^t, tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột pa geh dờp ờ uă cau  geh sền go\ mờ vi khuẩn kòp bạch hầu.

Cau kòp là kòn dềt 34 nhai, kis tàm [òn 7, Cư\ Ea Bua, [òn dờng Buôn Ma Thuột. Gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh lơh jăt broă [ồm sơnơm lơh kloh vi khuẩn ai mờr 900 hìu làng bol tàm [òn 7 mờ ai di pơgăp 3 rơbô 400 nă làng bol kis tàm do in hùc sơnơm kháng sinh rơcang sơndră mờ kòp.

Kờp tus tu\ do, càr Dak Lak neh dờp geh rơlao 40 nă cau gơtìp kòp bạch hầu tàm 15 bơh 6 kơnhoàl mờ [òn dờng là Lăk, Mdrak, Krông Bông, Cư\ Quin, Cư\ Mgar mờ [òn dờng Buôn Ma Thuột. Bác sĩ Trịnh Quang Trí, Phó kuang atbồ drơng broă lơh tàm anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak pà g^t:

-Tềng đăp mờ bơta kòp bè do, bol a` geh broă lơh ai lài c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu den tơrgùm tàm ờ uă gơtìp kòp. Di gơlan rơndăp broă c^t sơnơm vaccine làng bol in tàm càr den pal geh lơh tus nggùl nam 2021 hơ\ sồng gơs.

Tu\ do, tàm bơta kòp gam tơngo\ gơtòp uă den bol a` bơto sồr làng bol pal sùm lơh jăt ală broă lơh kloh niam să jan, lơh kloh bơr sề hơ\ sồng he kung sùm rào tê mờ sơ[ong.

Tu\ tìp mờ tiah gal cau ha là tu\ l^k bơdìh den pal pơn chèo gòm muh măt nàng sền gàr să tòm, pleh mờ gơtìp kòp bơh cau do tus cau ndai. Gam ală broă lơh jo\ jòng den he pal lơh jăt broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp.

Cau cih H Xíu-Cau mblàng Ndong Brawl

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định