Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/10/2020

VOV4.K’ho - Mpồl cau lơh sa kă bro kơnòm să Việt Nam pa pơgồp bal mờ Mpồl cau gơtìp sơnơm khih tàm rài tam lơh, lơh aniai Việt Nam bơyai pà phan ală cau gơtìp sơnơm khih lơh aniai tàm kơnhoàl Đăk Hà, càr Kon Tum in.

              Mpồl cau lơh sa kă bro kơnòm să Việt Nam pà phan cau gơtìp sơnơm khih tàm rài tam lơh, lơh aniai in

Mpồl neh pà 30 pò phan ai 30 nă cau gơtìp sơnơm khih tàm rài tam lơh, lơh aniai in gam kis tàm kơnhoàl Đăk Hà, càr Kon Tum. Tơl pò phan geh 2 tơlăk priă ngan, 10 k^ phe mờ 1 thùng [ung mi.

Pơgăp mờ do mờr 60 nam, càr Kon Tum là tiah sơnrờp ling lơgar Mỹ tuh sơnơm khih lơh gơbàn hoàc huơr uă ngan, jo\ jòng bè màng kis kòn bơnus bal mờ tiah kis.

Càr Kon Tum tu\ do geh mờr 8 rơbô nă cau geh pin gơtìp sơnơm khih mờ rơlao 900 nă cau gơtìp geh dờp broă dong kờl pah nhai bơh dà lơgar. Tàm khà ală cau gơtìp geh dờp dong kờl geh rơlao 600 nă cau neh tus bal tàm tam lơh mờ ling lơgar Mỹ sò tơm mờ mờr 240 nă cau là kòn tòm bơh cau tus bal tam lơh.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định