Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/4/2020

VOV4.K’ho - Tềng đăp mờ kal ke ờ g^t lài bơh kòp Covid-19, tàm càr Dak Lak neh mờ gam geh uă mpồl lơh broă, cau dùl nă să tus bal tàm broă rơcang sơndră mờ kòp.

Tàm hơ\ geh ồng Sùng Minh Sơn, kuang atbồ [òn Ea Bar, xã Cư\ Pui, kơnhoàl Krông Bông là cau geh pơnrơ jăk.

Săp loa đơs geh pờ mờ dà kòn cau Mông ală tơngu me bè broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 tu\ do gơlơh bè geh làng bol kis tàm [òn Ea Bar, xã Cư\ Pui g^t jơh.

                                                            Rơcang măi mo\k lài mờ tu\ lòt turi

Lo\ Sùng Thị Bầu, dùl nă cau kis tàm [òn pà g^t, ală tơngu me do geh kuang atbồ [òn Sùng Minh Sơn mblàng, yal mờ pờ tàm loa rơlao dùl nhai do, geh bal jơnau yal bè kòp gơtòp den tàng làng bol iăt ngan, g^t loh ală broă rơcang sơndră mờ kòp.

-Wa hơ\ yal mờ dà đơs mè deh să tòm den tàng làng bol wă mơ. Geh uă làng bol kis tàm do ờ g^t đơs dà yoan, kal ke ngan tàm broă boh bơr, broă lam sồr mờ dà kòn cau Mông là geh kuơ màng ngan.

Ală tơngu me kuang atbồ [òn yal bè: ală cau ba` tơrgùm gal cau, l^k tàm gùng pal pơn chèo gòm muh măt, ngui sơ[ong rào tê gơsơ\t vi khuẩn, lơh jăt broă sa sin hùc duh; ba` rê hờ [òn lơgar tòm Hà Giang kờ` pleh tìp mờ cau gơtìp kòp kờ` rơcang sơndră mờ gơtòp kòp…

Ồng Sùng Minh Sơn, kuang atbồ [òn Ea Bar, xã Cư\ Pui pà g^t: bu\ lah là [òn kis tàm tiah ngài, mơya ồng bal mờ mpồl kuang bàng đơng lam [òn ờ đơs là [òn Ea Bar ờ gơtìp kòp Covid-19 pơhìn.

                                             Ồng Sùng Minh Sơn cri bơyai mờ cau lơh [ăo

Tu\ do kòp Covid-19 gam kal ke tàm uă tiah, làng bol kis tàm [òn kung geh lòt rê mờ ală càr hờ đah tô dà lơgar, lòt lơh broă tàm [òn dờng Hồ Chí Minh, càr Bình Phước, Bình Dương…, den tàng broă rơcang sơndră mờ kòp gam pal geh lơh nền nòn.

Mờr bàr nhai do, bal mờ broă tơrgùm jơnau tơng^t geh yal di tu\ tus mờ làng bol bè kòp, mpồl kuang atbồ [òn gam rơcang g^t jơnau tơng^t khà cau tàm tơl hìu, g^t loh lòt rê tàm tiah lơi mờ bơh tiah lơi rê kờ` geh bơto sồr tàm broă yal mờ cau lơh sơnơm.

-A` mblàng jơh ală tơngu me jơnau lam sồr bơh phòng Y tế kơnhoàl pơyoa tus bè ală broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 bè: làng bol l^k tàm gùng pal pơn chèo gòm muh măt, ngui dà lơh kloh vi khuẩn; sồr làng bol tơmù tàm broă rê còp [òn lơgar tòm tàm càr Hà Giang rềp mờ lơgar Lo; tu\ neh rê còp den pal yal mờ hìu sơnơm xã kờ` bơyai lơh tam cah is tơl 14 ngai.

A` sùm rơwah tơngai lam sồr geh cồng nha ngan là tàm àng drim gờ`, tàm tu\ rơlô nggùl ngai, ha là lồi [ùi mho, tàm ală ngai dơ\ 7 mờ ngai rơlô là a` lòt yal. Tu\ geh yal, làng bol wă, jơh ală ndrờm lơh jăt nền nòn broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

Gùt xã Cư\ Pui tu\ do geh 2 rơbô 460 hìu, mờ 13 rơbô 800 nă cau; tàm hơ\ geh mờr 90% là làng bol kòn cau Mông, Thái, Dao… [òn lơgar tòm bơh ală càr Tây Bắc bè: Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên. Ală càr do geh gùng nhàr dà lơgar rềp mờ lơgar Lo, tiah lài ngan gơbàn kòp Covid-19 tàm dunia.

Ồng Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư\ Pui yal, kờ` lơh jăt gùng dà broă lơh “tam dră mờ kòp bè tam dră mờ ling sò tơm”, bơdìh mờ broă lơh ngan bơh gơnoar atbồ bal mờ ală mpồl lơh broă tàm xã, den gơnoar bơh ală kuang atbồ [òn bè ồng Sùng Minh Sơn là kuơ màng ngan, dong kờl broă lam sồr, bơto sồr làng bol tàm broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp, geh lơh sùm mờ geh cồng nha.

-Tàm tơngu me sră nggal bơto sồr bơh gah lơh sơnơm, bi Sùng Minh Sơn, kuang atbồ [òn Ea Bar neh mblàng bơh dà yoan gơs dà kòn cau Mông, tơnơ\ mờ hơ\ đơs mờ prăp tàm điện thoại gơs file.

Pơn jăt mờ hơ\, bi ngui loa cèng yal geh pơgồp bal mờ bluetooth kờ` pờ ală file do lòt tus tàm gùt [òn nàng lam sồr tus mờ làng bol in. Bơh tu\ lơh broă do den jơnau g^t wă làng bol dê geh tơnguh loh làng, broă kơrian, tơmù gơtòp bơh kòp tus tàm [òn lơgar geh cồng nha.

Tus tu\ do, tàm càr Dak Lak ờ hềt geh cau lơi gơbàn gơtòp kòp Covid-19. geh cồng nha do là kơnờm tàm broă tus bal bơh ală gah, mpồl lơh broă chính trị, broă tus bal bơh ală làng bol.

Tàm hơ\ geh broă lơh niam, geh cồng nha bè kuang atbồ [òn ồng Sùng Minh Sơn, kis tàm [òn Ea Bar, xã Cư\ Pui geh dong kờl broă rơcang sơndră mờ kòp lơh geh tàm uă tiah, gàr niam ờ do ờ dă ai ală tiah [òn lơgar in.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng