Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/9/2020

VOV4.K’ho- Tơnơ\ 20 dơ\ xét nghiệm mờ 4 dơ\ pa ngan ndrờm ai cồng nha ờ bơtờp mờ virus Sars CoV-2, drim ngai 11/9, cau kòp Covid-19 dơ\ sơnrờp mơkung là cau du\t ndơl tàm Dăk Lăk dê tàm tơngai do neh geh gah lơh sơnơm ai rê bơh hìu sơnơm.

                     Cau kòp sồ 448 dờp bơkàu mờ sră rê bơh hìu sơnơm tơnơ\ 6 poh sơm kòp Covid-19

Cau kòp sồ 448, 21 sơnam, ơm tàm thôn 2, xã Ea Tiêu, kơnhoàl Cư Kui` là cau bơsram dờng Hìu bơsram Đại học Đông Á, [òn dờng Đà Nẵng, là cau bơh sơnrờp geh Dăk Lăk sền go\ bơtờp mờ virus Sars CoV-2 bơh ngai 29/7.

Tus tơngai rê bơh hìu sơnơm, cau kòp sồ 448 neh sơrlèt rlau 20 dơ\ xét nghiệm, tàm hơ\ geh 3 dơ\ ai cồng nha bơtờp wơl kòp. Tơnơ\ tu\ rê bơh hìu sơnơm, cau kòp neh dan is tus ơm yah is tơrgùm bal tàm Trung đoàn kảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định