Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/4/2020

Poh lài, Thủ tướng Chính phủ neh ki\ Chỉ thị sồ 15 sồr jơh nùs lam lơh jat dơ\ lơh broă ua\ rơcang sơndră kòp Covid-19.

Tàm nhai 3 nam 2020, broă lơh rơcang sơndră kòp Covid-19 pơn jat tai geh lam lơh tàm làm gùt bă tiah mờ bơta tus bal bơh jơh gùt mpồl lơh broă chính trị, ală gah broă lơh, ală tiah mờ bơh jơh gùt làng bol dê. Bol he neh mờ gam kơryan, gam gơtùi sền gròi kòp, geh mpồl bơtìan dunia đơs niam ngan, làng bol ring bal dùl nùs, pin dờn tàm bơta đơng lam bồ bơh Đảng mờ dà lơgar dê.

Nàng kờ` kơryan, sền gròi geh cồng nha bơta bơ tờp ua\, rơcang lài kơryan, sơndră mờ kòp bơ tờp tàm gùt lơgar, sền gàr niam ngan rlau jơh tus pràn kơldang să jan, màng kis bơh làng bol dê, Thủ tướng Chính phủ sồr ală kấp, ală gah broă lơh, ală tiah mờ jơh gùt làng bol pơn jat tai lơh jat nùs nhơm “sơndră kòp bè sơndră mờ bol sò tơm”, kong hoàc huơr bè lơh sa nàng rơcang sơndră kòp; sền gàr niam ngan rlau jơh pràn kơldang să jan, màng kis bơh làng bol dê là jơnau kờ` lài ngan, pal lơh ngan ua\ rlau tai tàm broă lam lơh ală broă lơh, kơ nòl broă rơcang sơndră kòp bơ tờp jat di jơnau đơng lam bơh Bộ Chính trị, Ban Bí thư dà lơgar, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dê; sơlơ tơnguh kơrnuat pal jat, ờ go\ di sền ờ sơp, mhar lam lơh ală broă lơh git go\ gờ` jơnau lơh bơ tờp kòp, tam cah is di tu\, đal git tiah geh kòp sơbac mhar, kơryan kòp dùl bă niam ngan rlau jơh.

Lài ngan: Ơm ing lơh broă anih kă bro broă drơng ala bơh ngai 28/3 tus jơh ngai 15/4. Thủ tướng sồr Chủ tịch UBND kấp càr đơng lam ngui broă lơh ờ huan ai tơrgùm gal cau bơh 00 jơ ngai 28/3 tus jơh ngai 15/4, geh:

-Ơm ală broă lơh pơrjum, lơh chờ, ală broă lơh tơr gùm rlau 20 nă cau tàm 1 cơldu\; ba` tơr gùm bơh 10 nă cau rlau hơđang bơdìh mờ anih lơh broă, hìu bơsram, hìu sơ nơm; sồr lơh jat broă ơm ngài êt ngan rlau jơh là 2 thợ đah ală cau tàm ală anih geh gal cau.

-Ơm jơh ală bơhìan gah pin dờn, jat yàng, broă lơh tơr gùm bơh 20 nă cau rlau hơđang tàm ală hìu duh broă yàng, anih duh khoai; ơm jơh ală broă lơh niam chài, tàp pràn să jan, nhơl `o\ lơh rài bồ tơngoh tàm ală anih geh gal cau.

-Ơm ing lơh broă ală anih kă bro broă drơng ala tàm [òn lơgar, ờ kờp ală anih tac ală bơta phan bơna, broă drơng ala kuơmàng. Chủ tịch UBND càr, [òn dờng gơ wèt dà lơgar lơh nền anih kă bro, broă drơng ala pal til mpồng.

Tơrmù [à broă lòt rê bơh làng bol dê, ngan là bơh ală càr, [òn dờng geh kòp tus ală tiah ndai. Thủ tướng Chính phủ, kấp geh gơ noar geh sền sơ wì, lơh glài kơ nòl broă, lơh glài krà` cau atbồ gơ noar atbồ tàm [òn lơgar lời gơlik geh bơta tơr gùm gal cau.

Pơn jat tai sền gròi tơl nă cau mut tàm lơgar he; sền gàr niam ngan rlau jơh ờ do ờ dă ai mpồl bác sỹ, kuang bàng lơh sơ nơm in; Lơh glài krà`, kờp bal mờ lơh glài hình sự ală cau ờ lơh jat broă lơh tam cah is.

Thủ tướng Chính phủ sồr làng bol ba` ngòt, iang nùs, pơn jat tai pin dờn, lơh jat ală broă lơh rơcang sơndră kòp. Tơl nă làng bol gơ gơs te\ là dùl nă cau ling rơcang sơndră kòp; pơn jat tai pơ gồp bơta pràn, dùl nùs bal kơryan kòp bơ tờp.

(Jat anih yal tơnggit Chính phủ) – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng