Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai (22/10), tàm hìu lơh broă Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội neh tìp mat ală Đại sứ, Kuang atbồ Anih lơh broă ala mat lơgar Việt Nam tàm lơgar ndai geh pồ at gơnoar broă tơngai lơh broă bơh nam 2020-2023, rcang lòt gùng dờp at gơnoar broă pa. 

                                                 Chủ tịch Quốc hội tìp mat mờ Đại sứ

Tàm dơ\ tìp mat, Chủ tịch Quốc hội tơngkah, ală Đại sứ, Anih lơh broă ala mat lơgar Việt Nam tàm lơgar ndai sơlơ tơnguh broă lơh mờ lơgar ndai bè niam chài, lơh broă mờ lơgar ndai nghị viện, bơt bơtàu mpồl bơtìan Việt Nam tàm lơgar ndai. Lơh jat niam broă lơh sền gàr dong kờl làng bol.

Chủ tịch Quốc hội pin dờn là cau ala mat Dà lơgar, ai Dà lơgar Việt Nam in mờ là cau lam bồ Anih lơh broă ala mat Việt Nam tàm lơgar ndai, ală Đại sứ, anih lơh broă ala mat Việt Nam tàm lơgar ndai lơh ngan lơh jơh nùs jơh tồs, kơ\ kơl jap, pràn kơl dang, nàng lơh gơs kơnòl broă bơh Đảng, Dà lơgar mờ làng bol jàu.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định