Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

VOV4.K’ho- Ală nam rềp ndo, ală tiah neh hòi jà làng bol ai bàr pe sơntìl kòi pa nàng tam. Bơta tam gơl pa do neh dong tờm kòi gơdờp niam ngan mờ bơta tam gơl trồ tiah dê, tơnguh uă cồng nha lơh geh, priă jền, mờ cèng wơl cồng nha lơh sa uă ai làng bol lơh broă sa in.

Kơnhoàl Krông Nô là tiah sih tam kòi dờng ngan rlau jơh càr Dăk Nông dê, mờ kờp jơh bă sre ơnàng rlau 5 rbô lồ pah nam. Tơngai lài, geh bơta hòi jà bơh gơnoar ătbồ tiah do dê, anih lơh broă geh gơnoar dê, làng bol tàm Krông Nô neh ai bàr pe sơntìl kòi pa nàng tam bè RVT, Đài thơm 8, VS1, ST24, Nhị ưu 838…ala ală sơntìl kòi yau. Bal mờ broă tam gơl sơntìl kòi, cau lơh broă sa tam kòi tàm ù tiah kơnhoàl Krông Nô neh sih tam di tơngai kàl mờ sền gàr di bơta chài, den tàng tơnhàu geh kòi uă ngan. Pơnyơu bè, kàl mìu nam do, jơh ală lo\ sre tàm kơnhoàl Krông Nô ờ gơtìp tu sa aniai, cồng nha kòi lơh geh tàm kàl mìu pa do kờp bal geh bơh 5 tấn nggùl tus 6 tấn mờ nggùl tàm dùl lồ. Gơ wèt mờ kàl mrềt prang, cồng nha kòi lơh geh tàm Krông Nô geh uă rlau bơh 6 tấn nggùl tus 9 tấn tàm dùl lồ.

Broă tam gơl ală sơntìl kòi pa neh pơgồp bơnah tơnguh uă cồng nha lơh geh, bơta bơkah phe. Bơta chờ hờp ngan là drà tăc kòi, phe dê kung [ươn rlau, pơgồp bơnah kơ\ kơl jăp, tam gơl rài kis làng bol dê jăt gùng dà niam bơne\. Bi Trần Thị Huyền, là dùl nă cau lơh broă sa ơm tàm xã Quảng Phú, kơnhoàl Krông Nô pà gi\t, ală nam rềp ndo, cồng nha kòi lơh geh neh jơnhoa rlau tài bơh làng bol rơcăng ala ală sơntìl kòi yau mờ ală sơntìl kòi pa. Kàl mrềt prang nam do, kơnờm bơh trồ tiah niam, den tàng cồng nha kòi lơh geh kờp bal geh bơh 7 tus 9 tấn tàm dùl lồ. Ai kàl mìu, tài bơh gơtìp gơrềng bơh trồ prang dờng soăt dà, trồ tiah ờ [ươn dùl êt lơi, mơya cồng nha kòi lơh geh kung gam lơh geh sơl kờp bal geh bơh 6 tấn nggùl tus 7 tấn tàm dùl lồ.

Tàm kơnhoàl Tuy Đức, cau lơh broă sa kung neh ai tam ală sơntìl kòi pa geh cồng mờ bơta niam, bè: ST24, VT404, Đài thơm, Nhị ưu 838…Broă ai ală sơntìl kòi pa nàng tam neh cèng wơl cồng nha uă rlau ai cau lơh broă sa in. Bulah, uă ngan làng bol tam kòi tàm kơnhoàl Tuy Đức ndrờm là làng bol ală jơi bơtiàn kòn cau ơm kis bơh yau dùl bă tiah, ờ geh uă bơta mờng chài, mơya kung gam geh cồng nha kờp bal bơh 5 tấn nggùl tus 8 tấn sơl tàm dùl lồ.

Sơntìl kòi pa lơh geh cồng nha uă ngan tàm Dăk Nông

Jăt ồng Lê Văn Toàn ơm tàm xã Quảng Tân, kơnhoàl Tuy Đức đơs, pơndrờm mờ kòi sơntìl yau lài do, ală sơntìl kòi pa geh bơta niam uă ngan bè cồng nha lơh geh, bơta niam mờ bơta dờng màng là geh bơta pràn sơndră wơl mờ ală bơta tu kòp lơh aniai niam rlau. Bơta ndai, kơnờm bơh geh ală gah lơh broă geh gơnoar tam pà, ngui dà dipal, jăt sền niam ngan bơta gơbàn bơh trồ tiah, tu kòp dê…den tàng uă sơntìl kòi pa tàm kơnhoàl Tuy Đức neh geh ai tơl bơta [ươn ngan rlau jơh nàng bơtàu tơnguh.

Jăt tơrgùm kờp bơh gah lơh broă sa sươn sre càr Dăk Nông dê, tu\ do, kờp jơh bă sre sih tam kòi tàm ù tiah càr dê geh pơgăp 12 rbô lồ. Kòi geh tam tàm jơh ală kơnhoàl tàm càr, mơya tam uă ngan rlau jơh là tàm kơnhoàl Krông Nô, Cư Jut, Dăk Mil mờ Dak Glong…Tus tu\ do, uă ngan bă sre tàm ù tiah kơnhoàl dê geh tam mờ ală sơntìl kòi pa ai cồng nha mờ bơta niam uă rlau mờ lài do. Uă ngan cau lơh broă sa ndrờm neh chài ngan mờ broă sih tam ală sơntìl kòi pa. Kuơmàng, tàm ală sơntìl kòi pa den sơntìl kòi ST24 neh tơngo\ uă bơta niam uă rlau. Do là dùl tàm ală sơntìl kòi geh bơta phe bơkah ngan rlau jơh, gam geh uă hìu bơnhă cau lơh broă sa, hợp tác xã ai tam.

Quốc Học jăt bơh Báo Dăk Nông- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định