Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/5/2020

VOV4.K’ho- Dăk Buk So là xã pôs đồng kăc màng tiah nhàr lơgar kơnhoàl Tuy Đức, càr Dăk Nông dê. Bulah gam uă kal ke, Đảng bộ xã Dăk Buk So geh jơnau kờ` lơh ngan tàm tơngai lơh broă bơh nam 2020- 2025 geh ai xã “lơh jơh ală broă” [òn lơgar pa. Den tàng bè hơ\, tu\ do, xã Dăk Buk So gam tơrgùm jơh ală bơta pràn, lơh ngan lơh gơs ală broă jàu tàm bơ\t bơtàu [òn lơgar pa tàm xã dê.

Bulah là xã tờm bơh kơnhoàl Tuy Đức, càr Dăk Nông dê mơya Dăk Buk So bơh sơnrờp là xã r[ah kal ke ngan, uă ngan làng bol kis mờ broă lơh sa sươn sre. Nam 2011, tu\ lơh jăt broă lơh bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, xã neh geh uă broă lơh ngan tàm broă tam gơl rơndăp tăp sèng lơh sa bơtàu tơnguh phan bơna mờ lơh geh uă cồng nha niam ngan.

Bơh sơnrờp pal yal tus broă xã Dăk Buk So neh lơh tơrmù khà làng bol kis kơnờm tàm broă lơh sa sươn sre. Xã neh hòi jà cau bơcri priă bơtàu tơnguh phan bơna pal geh. Pơnyơu bè broă Drà xã Dăk Buk So ai lơh broă neh dong xã geh bơta bơtàu tơnguh pràn bè kă bro- drơng broă ala, tam gơl rơndăp tăp sèng cau lơh broă bơh lơh broă sa sươn sre tus ờ lơh broă sa sươn sre tai. Tus tu\ do, drà xã Dăk Buk So neh gơhòi gơ jà geh gi\t nđờ rhiang nă cau kă phan mu\t kă bro, lơh geh jơnau kờ` bơh làng bol dê bè kă bro, tàm pơgơl phan bơna.

Ờ go\ di mìng is broă jàu drà [òn lơgar lơm, bal mờ uă bơta lơh ngan, tus tu\ do, xã Dăk Buk So neh jơh lơh geh 10 tàm 19 broă jàu bơ\t bơtàu [òn lơgar pa. Hơ\ là ală broă jàu, bè: Rơndăp ù tiah mờ lơh jăt rơndăp ù tiah; bơtơ\t rbòng dà; hìu bơsram; bưu điện; khà cau lơh broă geh broă lơh sùm; lam lơh sa; bơto bơtê; drà [òn lơgar; lơh sơnơm mờ niam chài. Broă lơh jơh ală broă jàu bơ\t bơtàu [òn lơgar pa do kung ndrờm bal mờ broă phan bơna pal geh tàm xã ngai sơlơ geh bơcri lơh mờ lơh gơs niam ngan. Rài kis phan bơna mờ nùs nhơm làng bol dê tàm Dăk Buk So kung geh sơlơ tơnguh tai, pơgồp bơnah dong bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn tàm xã.

Bơh tu\ pa sơnđờm mu\t lơh broă jàu bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, xã Dăk Buk So gi\t pal lơh jăt jơnau đơs: “{ươn lơh lài, kal ke lơh tơnơ\”. Tơnơ\ mờ tu\ neh jơh lơh broă jàu [ươn, den ngan ngồn xã tìp kal ke tu\ pơn jăt tai lam lơh ală broă jàu kal ke, bè: priă lơh geh, gùng lòt, hìu ơm làng bol [òn lơgar dê…

Gơ wèt mờ broă jàu lơh gùng lòt, tàm tơngai bơh nam 2011- 2019, jơh gùt xã Dăk Buk So neh lơh mờ bê tông geh 55 kơi sồ gùng lòt tàm [òn, lơh mờ cài lă rlau 7 kơi sồ gùng lòt, lơh gùng lu\ dềt lu\ rơđeh pơgăp 22 kơi sồ mờ nggùl gùng lòt tàm [òn. Mơya, tài bơh xã là ù tiah dờng ơning ơnàng ngan, gùng lòt kal ke, làng bol ơm kis rơha…den tàng khà lơh gùng mờ bê tông, mờ cài lă tus tàm ală thôn, [òn gam tìp uă kal ke, ờ hềt lơh geh niam jơnau kờ` lòt rê bơh làng bol dê.

Xã Dăk Buk So geh rlau 3 rbô 400 hìu bơnhă, bal mờ 17 jơi bơtiàn kòn cau ơm kis bal, tàm hơ\ cau kòn cau ơm kis bơh yau dùl bă tiah geh tus 9,6%. Uă ngan làng bol kòn cau ndrờm kis mờ broă lơh sa sươn sre, lơh sa kơnờm uă tàm trồ tiah geh is. Den tàng bè hơ\, broă jàu priă lơh geh là broă jàu kal ke ngan rlau jơh gơ wèt mờ ală xã. Jăt tơrgùm kờp, nam 2019, khà hìu bơnhă r[ah bơh xã Dăk Buk So dê geh tus 27,7%, hìu bơnhă digơlan gơbàn r[ah wơl là 5,7%. Do ngan là “bơta kal ke ngan” lơh tus Đảng bộ xã Dăk Buk So in “jê bồ” ngan rlau jơh nàng jòi jơnau bơsong tàm tơngai lơh kơnòl broă do.           

Ồng Nguyễn Văn Anh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dăk Buk So pà gi\t, tàm Pơrjum dờng Đảng bộ xã pa geh lơh pơgăp mờ do ờ hềt jo\, xã geh jơnau kờ` lơh jơh ală broă lơh bơ\t bơtàu [òn lơgar pa tàm nam 2025. Nàng lơh geh jơnau kờ` do, xã gam uă ngan broă pal lơh mờ gùng lòt tềng đăp kung bòl glar ngan gi\t lơh. Tàm tơngai tus, nàng tă bơsong ală kal ke, xã Dăk Buk So neh bơ\t bơtàu broă rơndăp lơh nền cê, ai lài lơh pràn ală srơh tàm pơrlòng lơh sa, kă bro, bơtàu tơnguh lơh broă sa sươn sre công nghệ cao, tam klăc bal tàm dong kờl bal tơn jơh jơgloh tơrmù r[ah…Bơh hơ\, xã Dăk Buk So rơhời lơh geh bơta pràn bơh tàm dơlam is tàm ală broă lơh bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Bal mờ bơta lơh ngan, să tờm is lơh is, xã Dăk Buk So kung kơ\p kờ` pơn jăt tai dờp geh bơta sền gròi, dong kờl uă bơh ală kấp, ală gah dê tàm broă bơ\t bơtàu ală rơndăp broă lơh kơlôi sơnơng nàng bơtàu tơnguh lơh sa, ai priă jền bơ\t bơtàu ală broă lơh kuơ bal nàng dong xã gờ` lơh geh jơnau kờ` bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Jăt BáoDăk Nông- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng