Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/8/2020

VOV4.K’ho - Tơnơ\ mờ dùl tơngai lơh jăt broă tam cah is nàng rơcang sơndră mờ kòp gơtòp, ngai òr (11/8), tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak, geh 107 nă cau gơtìp F1 tìp rềp mờ cau kòp 448, 601 mờ 602 bal mờ ală cau geh tơngo\ duh să, bơsiă tu\ rê bơh tiah gơbàn kòp neh lơh gơs tơngai tam cah is rê mờ hìu nhă.

                        Càr Dak Lak jào sră dờp neh lơh gơs broă tam cah is ai ală làng bol in

Jăt ồng Lê Phúc, Phó kuang atbồ anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak yal, bu\ lah neh lơh gơs tơngai tam cah is 14 ngai, ha là neh rơlao 2 dơ\ xét nghiệp ai go\ cồng nha ờ go\ mờ kòp, mơya 107 nă cau do tu\ rê bơh tiah tam cah is kung gam pal pơn jăt tai tam cah is tàm hìu nàng gàr niam ờ do ờ dă să tòm, cau tàm hìu nhă mờ mpồl bơtiàn in.

Tu\ do, càr Dak Lak geh 3 nă cau gơtìp kòp Covid-19, 117 nă cau tam cah is tàm hìu sơnơm; 364 nă cau tam cah is tơrgùm bal; 12 rơbô 826 nă cau tam cah is tàm hìu. Càr do neh sơrlèt 12 ngai ờ geh dờp cau gơtìp kòp pa.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng