Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/12/2020

VOV4.K’ho- Bơt bơtàu gùng dà bơtàu tơnguh nhơl chờ gơ jat bal mờ broă gơlik geh bơh kòp bơ tờp dê, tơrgùm tàm broă bơtàu tơnguh nhơl chờ rê hờ tiah tờm. Do là broă rơndap lơh bơtàu tơnguh bơh gah nhơl chờ càr Dak Lak dê tàm nam 2021 tàm tơngai kòp Covid-19 gam gơlik geh kal ke. Nam 2020, nhơl chờ Dak Lak kong gơ rềng kơn jơ\ ngan bơh kòp Covid-19, kờp jơh bal pria\ lơh geh mờ khà nac lòt nhơl ndrờm gơmù pơn drờm mờ bal dùl tu\ nam 2019. Kờp jơh pria\ lơh geh bơh nhơl chờ bơh càr dê nam 2020 kờp du\ geh 625 tơmàn đong, ndrờm 60% pơn drờm mờ bal dùl tu\ nam 2019.

Sở Văn hóa Thể thao mờ Du lịch càr Dak Lak pà git, mut tus nam 2021, tềng đap bơta kòp bơ tờp gam gơlik geh kal ke, gah nhơl chờ càr Dak Lak pơn jat tai đơs nền mat nhơl chờ càr dê là anih tus ờ do ờ dă, rềp mềr, cèng bơta niam chài rơ gơi Tây Nguyên. Càr kung gam lam lơh ală broă lơh nhơl chờ pa nàng gơ hòi gơ jà nac nhơl chờ tus Dak Lak ngai sơlơ gơguh rlau tàm nam 2021 tàm hơ\ tơr gùm bơtàu tơnguh nhơl chờ rê hờ tiah tờm.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định