Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho - Tàm bàr ngai bơh ngai 27 tus ngai 28 nhai 11, Đoàn ơruh pơnu mờ Công đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát sơndră mờ crùh ồs sa bal mờ dong klàs cau gơtìp rềs àr, kuang àng càr Dak Lak pơgồp bal mờ mpồl lơh broă nùs nhơm dong kờl Goàng tê kờ` gơboh bơyai lơh broă “Tài kơnòm bơsram rơ[ah tàm hìu ơm ngai ing hìu bơsram cấp 1 Cư\ Mlan, xã Cư\ Mlan, kơnhoàl Ea Súp in.

              Ală mpồl dong kờl lơh k[àng bơsram sră kơnòm bơsram ơm ngai in tàm hìu bơsram cấp 1 Cư\ Mlan

Tàm broă lơh, ală mpồl lơh broă neh pơgồp bal bơyai lơh lam ờôr jơnau g^t wă bè adăt boh lam bè rơcang sơndră mờ crùh ồs sa bal mờ dong klàs cau gơtìp rềs àr ai 50 nă cau pơgru mờ 400 nă kơnòm bơsram tàm hìu bơsram cấp 1 Cư\ Mlan.

Mờ lơh jào pà 80 kơ[àng bơsram, 5 nơm kơ [àng sào, phan yồng ào mpha mờ 100 nơm phan ơn ào mpha, khàr crùh ồs ai hìu ơm ngai ing hìu bơsram cấp 1 Cư\ Mlan in mờ kờp jơh khà geh rơlao 25 tơlăk đong.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định