Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho - Rơlao 3 nam bơto kơnòm bơsram tàm xã tiah sar lơgar ngài Ea Mdroh, kơnhoàl Cư\ Mgar, càr Dak Lak, pơgru Mai Văn Chuyền neh ai uă nùs nhơm pờ ơdu\ bơsram kờ` gơboh.

Do là anih ală kơnòm bơsram geh bơsram wơl jơnau neh bơsram ờ sa priă mờ geh thư viện nùs nhơm dong kờl nàng ală kơnòm bơsram geh sền ală pang sră mờ kơnòm bơsram kờ` gơboh.

Bè hơ\ sùm tơnơ\ mờ tu\ neh hờm sào mang pah ngai, ală kơnòm bơsram kis tàm [òn Ea Mdroh, xã Ea Mdroh, kơnhoàl Cư\ Mgar, càr Dak Lak den cèng sră măi, sră cih, tam jà bal tus mờ ơdu\ bơsram kờ` gơboh nàng bơsram dà Mỹ ha là bơsram wơl ală jơnau neh bơsram tàm hìu bơsram.

          Geh gal ngan kơnòm bơsram dan cih măt tus bơsram tàm [òn Ea Mdroh (rùp ku\p nam 2019 geh cau pơgru ai)

Tài khà kơnòm bơsram gal, den tàng ală kơnòm bơsram geh tam pà lơh uă ơdu\ dềt di jăt mờ ală mpồl ơdu\ bơsram. Tơl ơdu\ geh bơsram 2 dơ\ pah poh mờ tơl dơ\ geh 2 nă cau pơgru tòm drơng broă bơto.

Tàm 3 nam do, ơdu\ bơsram do neh gơs anih kơ` gơboh bơh uă kơnòm bơsram, tài ờ mìng geh ală cau pơgru bơto tai ờ sa priă, tàm ơdu\ gam geh ơn dùl nơm tùh sră mờ geh uă ngan bơta sră krơi is, bơh sră khoa học, jòi sền kờ` g^t bơta ngăc ngar tus mờ sră yal yau mờ rùp, sră cih jơnau yal yau nàng ală kơnòm dềt gơtùi rơwah sền tơn tàm jơdu\ do ha là cèng rê.

Oh H’ Su Rin Niê, kis tàm [òn Ea Mdroh yal, ơdu\ bơsram kờ` gơgoh bè hìu đềt mềr, tài tàm do geh dùl anih sră yal yau geh uă bơta ngan. Tus bơsram mờ sền sră là broă oh gơboh kờ` ngan tiơnơ\ mờ tu\ neh rê bơsram ha là bơdìh mờ tơngai pal dong kờl mè bèp lơh broă tàm hìu.

-Bơh ngai geh ơdu\ bơsram kờ` gơboh oh gơboh ngan mờ geh sră nàng sền. Oh gơboh sền ngan là sră đô-rê-mon mờ ală pang sră yal yau ndai. Oh gơboh mờ ală pang sră hơ\ mờ sền uă ngan, geh uă ngan pang sră, sră yal yau pa nàng dong kờl oh geh uă rơlao.

                  Muh măt ơdu\ bơsram kờ` gơboh tơnơ\ mờ tu\ geh ală cau geh nùs nhơm niam dong kờl lơh

Gam oh H’ Du Na Niên, kis tàm [òn Ea Mdroh yal, ơdu\ bơsram kờ` gơboh là anih oh geh bơsram wơl ală jơnau neh geh bơsram tàm hìu bơsram mờ broă bơto sồr bơh ală cau pơgru jơh nùs nhơm. Oh gam geh bơsram dà Mỹ tơn, bơh tu\ hơ\ neh dong kờl jơnau đơs dà Mỹ oh dê ngai sơlơ jăk rơlao. Kuơ màng, bơh tùh sră geh ơn tơm tàm ơdu\ bơsram do, oh geh tai jơnau ngăc ngar kuơ màng să tòm in.

-Thư viện do dong kờl oh geh bơsram mờ geh ală pang sră kuơ màng ngan. Thư viện do den ală oh dềt mờng sền sră yal yau mờ rùp, gam ală cau bơyô dờng den sền ală bơta sră khoa học. Pơgru bơto ală bơyô in mờ lam sồr ală bơyô sền ală pang sră geh kuơ să tòm in.

Ơdu\ bơsram kờ` gơboh geh pơgru Mai Văn Chuyền, bơto tàm hìu bơsram cấp 2 Ngô Mây, xã Ea Mdroh lơh bơh nam 2018, gam ngai sơlơ geh pờ ơnàng mờ geh mpồl bơtiàn [òn lơgar bal mờ gơnoar atbồ tàm do kờ` ngan.

Lài ngan, do mìng là dùl ơdu\ bơsram geh bơyai lơh tàm hìu chài rơgơi [òn Ea Mdroh. Mơya bơh tu\ ơm rơlô bơkang lài do, gơnoar atbồ [òn lơgar neh ai lơh niam wơl dùl hìu bơsram mẫu giáo tàm [òn Ea Mdroh neh gơtìp sơbì gời uă nam nàng lơh jơdu\ bơsram.

                Jơ bơsram môn dà Mỹ pờ tơl^k tơn tàm internet bơh kơnòm bơsram tàm ơdu\ bơsram kờ` gơboh dê

Geh ờ uă mpồl lơh broă bal mờ cau geh nùs nhơm niam, mpồl lơh broă nùs nhơm dong kờl neh dong kờl 60 tơlăk đong nàng lơh niam wơl jơdu\ bơsram mờ lơh tai ală broă bè: sơtèk dà, [làng nhơl dă mờ bêtông, tiah rào tê, suơn bơkào. Bơdìh mờ pơgru Chuyền gam geh 8 nă cau pơgru ndai tus bal, tàm hơ\ geh bal cau gam bơto mờ cau neh jơh sơnam bơto tus bơto sră ală kơnòm dềt in mờ ờ geh dờp dùl khà priă dong kờl lơi.

Bi Mai Văn Chuyền yal, bơh 3 nam bơto sùm, khà kơnòm bơsram tus mờ ơdu\ bơsram ngai sơlơ gal, geh tu\ tus 120 nă nă dan bơsram, tơngu me bơsram ngai sơlơ geh uă:

-Lài ngan ơdu\ bơsram kờ` gơboh mìng là anih nàng bơsram wơl ală jơnau bơsram môn toán, tiếng việt, ngữ văn. Mơya tơnơ\ mờ broă bơsram den jăt nùs nhơm là pal geh tam gơl pa, ai geh bơta chờ hờp den a` go\ là dà Mỹ là dùl bơta tòm ai rơnàng tơnơ\ do ală kơnòm dềt in.

Den tàng, tàm tơngai pa do a` neh lơh jăt broă bơto dà Mỹ tàm ơdu\ bơsram kờ` gơboh. Tàm do den môn dà Mỹ geh bơyai lơh mờ bàr broă lơh, hơ\ là cau pơgru bơto bal mờ a` bal mờ a` geh bơto tơn. Mờ a` gam lơh broă bal mờ hìu bơsram bơto dà Mỹ tàm Hà Nội, bơto online dùl poh 3 dơ\, bơsram tàm tu\ trồ mang.

Bơh broă bơsram bè hơ\, ală kơnòm bơsram geh jăk rơlao uă ngan, jơnau g^t wă tàm broă boh bơr, hơ jơnau lùp mờ g^t ală bơta ngăc ngar dà Mỹ bơh ală kơnòm dềt neh uă ngan.

Tơnơ\ mờ tơngai bơto sùm geh cồng nha, tus tu\ do, broă lơh ơdu\ bơsram kờ` gơboh neh geh tàm uă xã tàm kơnhoàl Cư\ Mgar, bè tàm xã Ea Hđing geh broă ai ơdu\ bơsram tus tơn tàm [òn, ha là broă lơh “Hìu ngăc ngar” tàm xã Quảng Hiệp.

Pơgru Mai Văn Chuyền kơ\p kờ`, ală broă lơh bè do geh lơh uă, geh pơgồp bal tàm broă lơh tam gơl jơnau g^t wă bè bơta kuơ bơh broă bơsram mờ broă sền sră gơwèt mờ ală kơnòm bơsram, tàm hơ\ uă ngan là kơnòm bơsram kis tàm tiah [òn lơgar mờ tiah kal ke. Mờ ală broă lơh ngan bal mờ jơh nùs ai kơnòm bơsram tàm tiah kal ke in uă nam do, pơgru Mai Văn Chuyền neh pơnyờ să ngan dờp geh uă phan pơn jờng kuơ màng, là dùl tàm 99 nă cau pơgru geh pơnrơ jăk gùt lơgar geh dờp khà pơn jờng Cau pơgru kơnòm să geh pơnrơ jăk Dà lơgar dơ\ 2, nam 2020 bơh Đoàn ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh Dà lơgar jào pà.

Cau cih H’ Xíu-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định