Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/7/2020

VOV4.K’ho- Càr Dak Lak pa geh tai 2 nă cau bơtờp mờ vi khuẩn bạch hầu. 2 nă cau do ndrờm deh nam 1994 mờ ơm bal tàm thôn 7, xã Cư Króa, kơnhoàl M’ Drak. Ală cau kòp ndrờm gơbàn duh să, jê rơnồng dờ, bòl tàm să. Tơnơ\ tu\ mut tàm Hìu sơnơm kơnhoàl M’ Drak mờ geh ai mhàm xét nghiệm. Cồng nha xét nghiệm tàm Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dê pà g^t, jơh 2 nă cau do ndrờm gơbàn kòp mờ vi khuẩn bạch hầu.

Gah lơh sơm Dak Lak ai mhàm xét nghiệm kòp bạch hầu ai ală cau ơm rềp mờ cau kòp 

Tơnơ\ tu\ sền go\ 2 nă cau kòp bạch hầu tàm thôn 7, xã Cư Króa, kơnhoàl M’ Drak, gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh ai mhàm xét nghiệm kòp bạch hầu gơ wèt mờ ală cau ơm rềp mờ cau kòp. Tus [ồm sơnơm gơ sơ\t khuẩn tàm hìu cau kòp mờ 25 nơm hìu gùt dar. Gơnoar atbồ kơnhoàl M’Drak kung neh crơng gơs ală anih sền gròi bơta mut lik tàm tiah gơbàn kòp.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng