Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/9/2020

VOV4.K’ho – Jat jơnau yal bơh gah lơh sơnơm dê, kơnhòal M’Drak, càr Dak Lak pa geh tai dùl nă cau bơ tờp mờ vi khuẩn bạch hầu, tơnguh khà cau gơbàn kòp bạch hầu tàm kơnhòal tus 10 nă. Cau kòp dơ\ 10 là Y.C.K, deh nam 2003, kòn cau Rơđê, ơm tàm [òn Zô, xã Cư Prao. Cau kòp gam geh sơm tàm hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên. Tàm tiah geh cau kòp, Hìu sơnơm kơn hòal M’Drak neh [ồm sơnơm lơh kloh khuẩn, ai mẫu xét nghiệm gơ wèt tus mờ ală cau ơm rềp cau kòp. Mơkung ai cau ơm rềp mờ làng bol kis gùt dar hìu cau kòp in hùc sơnơm kháng sinh rơcang gàr lài; chồl pràn broă mblàng yal tơnguh jơnau git wă bơh làng bol dê bè rơcang sơndră kòp bạch hầu.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định