Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/10/2020

VOV4.K’ho- Tàm ală xã tiah sar lơgar ngài bơh càr Dak Lak dê, tu\ do geh pơgap 100 nơm rbàng yồng, rbàng ing [ă gan ală dà dờng, dà croh gam tàm bơta ờ diơng kơn jơ\ ngan. Tài ờ geh ală gùng lòt ndai, den tàng làng bol pal kong ngòt rơ ngơt, pah ngai lòt tàm ală rbàng ing do.

Rbàng yồng tơrbo\ xã Phú Xuân mờ xã Ea Đăh tàm thôn Xuân Thái jòng mờr 200 thơk, [ă gan dà dờng Krông Năng, kơnhòal Krông Năng. Rbàng geh lơh bơh bồ ală nam 2000, mờ pria\ tă lơh mờr 180 tơlak đong, bơh Ủy ban Nhân dân kơnhòal Krông Năng dong kờl dùl bơnah, gam wơl là bơh làng bol tă pơgồp, drơng jơnau kờ` lòt rê bơh mờr 700 hìu bơnhă làng bol dê. Tơnơ\ 20 nam ngui, che cáp tờm 2 đah rbàng neh gơtìp sec sa, ua\ gơl dơm chi gơtìp ồm, pă, mơya pah ngai kung gam geh ua\ ngan làng bol, kơnòm bơsram bal mờ rơndeh coh, rơndeh ma\i lòt rê tàm rbàng.

Ồng Nguyễn Văn Kỳ, ơm tàm thôn Xuân Thanh, xã Ea Đăh yal, lòt gan rbàng bulah ngòt rơ ngơt mơya lòt pơ dar den ngài ir den tàng làng bol kung gam pal lòt rbàng do: “ Đơs ngan là rbàng ngòt rơ ngơt mơya tài ờ geh gùng lòt, tài lòt pơdar gùng ală thôn den jòng git nđờ jơt kơi sồ hơ\ sồng tus gùng. Ngai do trồ tơngai, kơnòm bơsram lòt rê ờ huan ngòt, ai dilah trồ mìu den ntiar ngòt ngan. Să tờm bol hi là cau dờng den gơtùi lòt rê đau, ai ală kơnòm bơsram den kal ke ua\ rlau. Mờ mìng lòt jơng mờ đì rơndeh ma\i gời, pơndiang phan bơna den pal lòt gùng ù gờl hơ đơm kơnhòal jòng rlau 10 kơi sồ. Làng bol kal ke ngan”.

Ua\ gơl dơm chi neh ồm jơh

Bal mờ rbàng yồng tàm thôn Xuân Thái tàm dà dờng Krông Năng gơl lòt gan ală xã Ea Đăh, Phú Xuân, Phú Lộc, Tam Giang geh git nđờ nơm rbàng yồng ndai drơng làng bol in lòt rê, rbàng lơi kung neh yau, gơbàn ờ diơng lơm. Ồng Hà Văn Chung, ơm tàm thôn Xuân Thái 1, xã Ea Đăh pà git, pah dơ\ lòt gan, rbàng rơnggô pràn lơh làng bol ngòt ngan: “Lòt jơng den rơbàng rơngô ngòt ngan, ua\ tu\ gơtìp ntiar prơm nùs ngan, mờ dilah gơ pừ dùh tàm dà dờng gơ di tềng lu\ den là sồt să tơn, dilah dà tih den gơtìp dà cò pơrdô tơn. Do là gơl gùng tờm mìng dùl lơm lòt tus xã mờ kơnhòal, ờ lòt gan rbàng den ờ git lòt gùng lơi, re dà dờng den ờ gơtùi. Bol hi kơp kờ` dà lơgar lơh rbàng làng bol in lòt rê”.

Ồng Lê Đức Ánh – Kuang atbồ Phòng lơh sa phan bơna kơnhòal Krông Năng pà git, gùt kơnhòal tu\ do gam 30 nơm rbàng yồng, rbàng [ă gan in dà dờng Krông Năng mờ ală dà croh dờng tàm ală xã Ea Đăh, Phú Xuân, Phú Lộc, Tam Giang, Dliê Ya,.... Jơh ală ndrờm neh gơbàn ờ niam lơm. Broă lòt rê làng bol dê, ngan là kơ nòm bơsram gơtìp ua\ ngan kal ke, ngan là tàm nhai mìu dà ko\ dà cò.

Nàng lơh jơh ală rbàng do pal geh pơgap 50 tơmàn đong, tàm tu\ kes pria\ kơnhòal dê ờ tơl. Pah nam kơnhòal kung gam tă dùl bơnah pria\ jền nàng dong lơh niam wơl rbàng nàng làng bol in lòt rê ờ do ờ dă, bơdìh hơ\ tai, kơnhòal kung gam hòi jà ală bơta dong kờl ndai nàng lơh kơ\, ala ală rbàng yồng, rbàng ing nàng drong broă lòt rê làng bol dê in: “Tàm tơngai mìu nhàc bè tu\ do den broă lòt rê bơh làng bol dê, pơndiang phan bơna gan rbàng ing là ngòt rơ ngơt ngan. Phòng neh pơgồp bal mờ gơnoar atbồ ală xã bơyai lơh mblàng yal tus làng bol pal tơnguh jơnau git wă tu\ lòt gan rbàng. Sồr cau tồt [àng đơs lài, tơngka làng bol lòt jat sap sèng, ờ pơndiang phan bơna kơn jơ\ lòt gan rbàng. Pah nam, bol hi kung tă 500 tơlak đong nàng lơh niam mờ bơsong ală rbàng ờ diơng nàng làng bol in lòt rê. Bè rơndap broă lơh pa, lơh kơ\ rbàng den phòng den kờp jơh hơ\ sồng cribơyai mờ Ủy ban Nhân dân kơnhòal dan ală rơndap broă bè Lramp mờ ală bơnah dong kờl nda nàng lơh hời rơ hời”.

Bulah ngòt rơngơt, mơya làng bol kung pal lòt gan ală rbàng yồng neh ờ diơng

Jat khà kờp bơh mpồl ờ do ờ dă gùng lòt càr Dak Lak dê, tus tu\ do, jơh gùt càr Dak Lak gam pơgap 100 nơm rbàng yồng, rbàng ing tàm ală kơnhòal Ea Kar, Krông Năng, Krông Bông, Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk....

Tềng đap bơta geh ngan ală rbàng yồng, rbàng ing gơbàn ờ dơng, mpồl ờ do ờ dă gùng lòt neh cribơyai mờ Ủy ban Nhân dân càr Dak Lak tă pria\ nàng lơh niam wơl drơng broă lòt rê tềng đap mat bơh làng bol dê. Mơya broă lơh pa ală rbàng yồng, rbàng ing do den pal kơp ală bơnah pria\ bơcri ndai. Ồng Bùi Văn Ngọc – Kuang atbồ Văn phòng mpồl ờ do ờ dă gùng lòt càr Dak Lak pà git: “Tu\ do kung gam 2, 3 nơm rbàng yồng, rbàng ing tàm kơnhòal ờ tơl pria\ nàng lơh pa. Mpồl ờ do ờ dă gùng lòt càr neh pơgồp bal mờ gơ noar atbồ ală kơnhòal, xã mblàng yal làng bol in lơh jat broă gàr niam ờ do ờ dă tu\ lòt gan rbàng. Bè jo\ jòng, mpồl ờ do ờ dă gùng lòt càr geh kờp sền mờ sền sơ wì wơl jơh ală rbàng yồng mờ cribơyai mờ Ủy ban nhân dân càr Dak Lak nàng dan ală kấp, gah broă lơh Bộ Giao thông Vận tải bơ tơl pria\ ai càr in nàng lơh kơ\ rbàng, drong broă lòt rê bơh làng bol kung bè bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan tàm càr”.

Cau cih Tuấn Long – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định