Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

VOV4.K’ho- Tềng đap bơta gơlik geh kal ke bơh trồ tiah dê, gơnoar atbồ mờ gah sơnah lơh broă ală tiah tàm càr Dak Lak gam pơn jat tai tơr gùm uă ngan, rcang lài ală gùng dà gàr niam bơta ờ do ờ dă màng kis mờ phan bơna ai làng bol in tàm tơngai mìu dờng dà ko\ dà cò mờ tơr lah ù.

Anih lơh broă geh gơnoar càr Dak Lak lòt sền bơta ờ do ờ dă tơnau dơng dà 

Ồng Mai Trọng Dũng, Phó Kuang atbồ Sở Nông nghiệp  mờ Phát triển Nông thôn càr Dak Lak pà g^t, mìu sùm tàm ală ngai do neh lơh ngơr bam dà tàm 2,3 tiah tàm Dak Lak; dùl nă làng bol tàm xã Ia Lốp, kơnhoàl Ea Sup gơbàn dà pơr dô; tơrlah ù lơh tơr lah 2 nơm hìu làng bol dê; uă broă lơh bơtơ\t r[òng dà gơtìp ờ diơng uă ngan.

Ủy ban Nhân dân càr Dak lak neh sồr ală tiah pơn jat tai rcang lài gùng dà broă lơh sơn dră, sùm yal tơng^t jơnau mìu càl rơbu\ dờng, sơlơ tơnguh broă mblàng yal jơnau, tơnguh uă bơta g^t wă rcang sơn dră trồ tiah lơh aniai tus mờ làng bol, ai mpồl cau lơh broă tàm ală bơtơ\t ngơr dà, tơnau dơng dà, tiah gùng lòt buơn gơbàn tơrlah. Ngan là tơr gùm kờp sền ală tiah làng bol ơm kis geh bơta pơhìn ngơr dà, dà ko\ dà cò, tơr lah ù; rcang lài ntrờn làng bol tus tiah ờ do ờ da\.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định