Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/7/2020

VOV4.K’ho- Sơn đờm bơh ngai 17/7, Kuang đơng lam bồ càr Dak Lak bơyai lơh ală broă lơh lùp còp, pà phan ală hìu bơnhă chính sách, cau geh màng mờ dà lơgar di ngai tơngkah 73 nam Ngai cau ling sồt să- cau ling chơ\t màng.

          Kuang đơng lam bồ Sở Lao động Thương binh mờ Xã hội càr Dak Lak jàu priă dong kờl ai hìu bơnhă chính sách in

Jat hơ\, càr Dak Lak pà khà phan 400 rơbô đong ai mờr 15 rơbô nă cau geh màng mờ dà lơgar tàm hơ\ geh: cau ling sồt să, cau geh dờp chính sách bè cau ling sồt să, cau ling kòp tê jê să mờ cau lơh broă tàm rài tam lơh gơbàn kòp sơnơm khih hoá học geh khà ờ pràn lơh broă hơ đơm 81%...

Khà phan pà 1 tơlak 200 rơbô đong ai 150 nă cau geh màng mờ dà lơgar pơn rơ jak là kuang bàng lơh broă jo\ nam kăc màng, kuang bàng lam lài tam lơh, Mẹ Việt Nam khin cha jak chài; cau ling khin cha jak chài mpồl ling phàu crong; cau ling sồt să, cau geh dờp chính sách bè cau ling sồt să; cau ling kòp tê jê să, cau lơh broă tàm rài tam lơh gơtìp bơtờp sơnơm khih hoá học geh khà kòp tê jê să rlau 81%. Kờp mờ priă phan pà ai ală cau chính sách in là rlau 6 tơmàn 500 tơlak đong.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng