Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/10/2020

VOV4.K’ho – Mpồl tam klac cau ùr càr Dak Lak, Kuang àng càr, Viện Kiểm sát Nhân dân càr mờ Anih cah rơ`a càr pa pơgồp bal bơyai lơh pơrjum sền wơl 1 nam broă lơh pơgồp bal “Broă lơh sền gàr cau ùr mờ kơnòm ùr tàm càr Dak Lak” tơngai bơh nam 2019 tus nam 2022. Ală kuang bàng tus bal pơrjum ring bal: pal lơh glài krà` mờ broă lơh glài kơn jơ\ mờ ngui tai ală broă lơh glài bơ tơl gơ wèt tus mờ ală cau sơ mờm lơh aniai.

Jat jơnau yal tàm pơrjum, tơngai rềp ndo, bơta lơh aniai cau ùr mờ kơnòm ùr tàm càr ngai sơlơ gơguh ua\. Ồng Nguyễn Xuân Hòa, Phó Kuang atbồ Viện Kiếm sát nhân dân càr Dak Lak đơs là, jơh bal bè khà, jơnau gơ lời wơl bơh ală broă do dê neh lơh gơbàn ua\ bơta ờ niam nùs mờ nùs nhơm ngòt rơ ngơt tàm mpồl bơtìan, mơya broă rơcang sơndră mờ lơh glài gam gơtìp ua\ kal ke: “Ală broă lơh aniai cau ùr mờ kơnòm ùr, kuơmàng là sơ mờm bic bài gơ wèt tus mờ cau ùr mờ kơnòm ùr, den broă jòi, tơrgùm cơng tàng nàng lơh glài gơtìp ua\ ngan kal ke. Sùm den ală broă lơh tìs gơlik geh tàm ală tiah ờ geh cau halà mìng geh cau tờm lơh aniai mờ cau gơtìp lơh aniai. Gơ wèt mờ ală broă lơh tìs geh yă mơ den broă jòi, tơrgùm cơng tàng, ngui ală broă lơh lah yă nàng bơsong den [uơn rlau. Mơya kung geh ua\ broă lơh tìs tài ua\ jơnau mờ cau gơtìp lơh aniai halà hìu bơnhă cau gơtìp lơh aniai ờ yă den tàng broă jòi tơrgùm cơng tàng, tềl lời wơl, phan bơna kup bàn nàng lơh glài gơtìp ua\ ngan kal ke. Mờ nùs nhơm bal bơh cau lơh tìs dê den tu\ lơi kung ờ bài dờp broă lơh tìs”.

Kuang atbồ ală gah broă lơh đơng lam cribơyai

Tềng đap bơta gơguh ua\ broă lơh aniai cau ùr mờ kơnòm ùr, tàm rlau 1 nam lam lơh broă pơgồp bal, ală anih lơh broă tàm Dak Lak neh sơlơ mblàng yal, bơto bơtê adat boh lam làng bol in, tàm hơ\ sền gròi ua\ tus cau ùr mờ kơnòm ùr tàm tiah sar lơgar ngài, tiah làng bol kòn cai mờ ală xã tiah nhàr dà lơgar; pơgồp bal lơh glài 109 broă lơh tìs.

Mpồl tam klac cau ùr ală kấp gàr sùm, lam lơh ua\ “Pang web pơlam adat boh lam ờ sa pria\” tàm mạng xã hội mờ mpồl pơlam mpồl bơtìan tàm ală tiah. Tàm nam, neh bơyai lơh 94 dơ\ mblàng yal, pơlam adat boh lam ai rlau 10 rbô 300 dơ\ cau tàm mpồl cau ùr mờ kơnòm ùr in.

Ồng Nguyễn Xuân Hòa, Phó Kuang atbồ Viện Kiểm sát nhân càr Dak Lak đơs tàm pơrjum

Cribơyai bè ală bơta gam ờ niam mờ ai tơlik ală broă lơh bơsong tàm broă lơh jat 2, 3 tơngume bơh broă pơgồp bal sền gàr cau ùr mờ kơnòm ùr dê, ală kuang bàng ring bal mờ nùs nhơm pal lơh mhar, lơh krà` tàm broă cah rơ`a ală cau geh broă lơh tìs, lơh glài krà` mờ broă lơh glài kơn jơ\ mờ ngui tai ală broă lơh glài bơ tơl jat jơnau cih bơh Adat Hình sự dê nàng pơhìn, kơryan broă lơh tìs. Tơngai tus, ală gah tus bal broă lơh pơgồp bal pal lam lơh niam rlau tai ală kơ nòl broă, broă lơh jat tơngume neh ki\, sơlơ tàm yal jơnau tu\ lơh glài broă lơh tìs.

Mò Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Mpồl tam klac cau ùr càr Dak Lak geh jơnau đơs: “4 gah geh broă sền wơl ală bơta ờ niam he dê tàm broă đơng lam, lam lơh jat nàng bơh hơ\ geh ală jơnau mờng chài mờ ai tơlik ală broă lơh niam rlau, đơng lam ai gah he dê in pơn jat tai lơh jat ngan ngồn rlau tai broă lơh pơgồp bal. Geh ală jơnau dan mờ ală kấp, ală gah broă lơh geh gơ rềng kấp hơđang nàng geh gùng dà tă bơsong ală kal ke, bơsong ală kòl yan tu\ lam lơh broă pơgồp bal, pơgồp bơnah kơryan ală bơta cau tìs mờ broă lơh tìs adat boh lam gơ rềng tus cau ùr mờ kơnòm dềt, ngan ngồn sền gàr cau ùr mờ kơnòm dềt tàm tơngai tu\ do”.

Cau cih H’Xíu – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định