Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/12/2020

VOV4.K’ho- Tàm Tiah tờm lơh lơma tiah Tây Nguyên tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, Cục lơh lơma pơgồp bal mờ Sở Văn hóa, Thể thao mờ Du lịch càr Dak Lak bơyai lơh sơn đờm mut lơh “Poh pờ lơma tơngkah kir sơnrai 76 nam Ngai crơng gơs Ling klàng làng bol Việt Nam ( 22/12). Do kung là broă lơh wèt tus gờm chờ Pơrjum dờng Đảng gùt lơgar dơ\ 13.

Gùt anih pơrjum

Tàm poh pờ lơma tơngkah 76 nam Ngai crơng gơs Ling klàng làng bol Việt Nam geh lơh bơh ngai 19 tus ngai 26/12/2020, cau kờ` gơ boh mờ lơma tàm Dak lak đơs is mờ ală càr tàm tiah Tây Nguyên dê đơs bal geh sền 2 nơm lơma là “Jơnau yal yau bè Quán Tiên”; “ Ling tam lơh” mờ lơma tài liệu “Bol a` là cau ling cau bơsram dờng”. Do là ală lơma đơs bè rài tàm lơh, bè cau ling Wa Hồ dê tàm rài tam lơh mờ tơngai tơnơ\ ngai dà lơgar geh tơngklàs.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định