Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/7/2020

VOV4.K’ho- Jơnau yal bơh gah lơh sơnơm càr Dak Lak dê pà g^t, kờp tus 4 jiơ mho ngai 15/7, gùt càr Dak Lak neh geh 9 nă cau bơtờp kòp bạch hầu tàm uă tiah krơi is.

Kơryan lòt rê tàm xã Cư Pui, kơnhoàl Krông Bông

Tềng đap bơta gơlik geh kal ke bơh bơta kòp dê, UBND càr Dak Lak neh geh công văn lam lơh sơr băc mhar ală broă lơh rcang sơn dră kòp bạch hầu. Bè, tàm 9 nă cau kòp tàm càr Dak Lak, kơnhoàl M’Drak geh 6 , kơnhoàl Cư M’gar geh 2 nă mờ kơnhoàl Lak geh 1 nă. Gah lơh sơnơm neh pơgồp bal mờ gơnoar atbồ ală tiah bơyai lơh tam cah kơryan kòp, ơm yah ngài tàm ală tiah gơbàn kòp; bơyai lơh lùp sền dịch tễ, [ồm sơnơm gơ sơ\t kòp tàm tiah ơm kis bơh ală cau kòp dê.

Kham sac rơ wah ai làng bol xã Cư Pui, Krông Bông in

Mpồl bác sỹ bơh Hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên neh tơnguh broă lơh dong kờl sơm kòp bạch hầu tàm kơnhoàl M’Drak, Krông Bông mờ Cư M’gar nàng tơnguh uă bơta pràn rcang sơn dră kòp bơh gah lơh sơnơm ală tiah dê, lơh ngan nàng ờ lời cau kòp chơ\t tài bơh kòp bạch hầu.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng