Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/9/2020

VOV4.K’ho- Ngai 18/9, càr Dak lak bơyai lơh broă lơh tìp mat, jờng rơ cau bơsram dờng làng bol kòn cau pơn rơ jak gùt càr dơ\ 22 nam 2020. Dak Lak tu\ do geh rlau 2 rơbô 100 nă cau bơsram dờng làng bol kòn cau gam bơsram tàm ală hìu bơsram đại học, cao đẳng tàm gùt lơgar, tàm hơ\ geh mờr 1 rơbô nă cau bơsram dờng geh cồng nha bơsram sră bơh khà jak gơguh hơ đang.

                        Pà khà jờng ai ală cau bơsram dờng làng bol kòn cau geh cồng nha jak ngan

Uă krơh niam cau bơsram dờng pơn rơ jak neh lơh geh cồng nha bơsram sră jak ngan, sền sơ wì bơta mờng chài is bơh broă tus bal tàm broă lơh, srơh wèt mờ mpồl bơtìan.

Tàm dơ\ tìp mat, 50 nă cau bơsram dờng làng bol kòn cau pơn rơ jak neh song dơ pă cribơyai bal, tàm pà ală bơta mờng chài bơh să tờm he dê tàm tu\ bơsram sră, tơngo\ bơta tàm nùs nhơm, jơnau kơ\p kờ` mờ ală bơta kal ke kòl yan tus mờ cau ala mat bơh ală gah sơnah lơh broă càr dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định