Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Pah dơ\ sa tềp wa\ rò sơnam pa bal mờ kơnòl broă sền gàr kơ\ kơl jăp tiah nhàr lơgar dà lơgar dê, kuang bàng, cau ling ală mpồl ling gơ wèt Gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dăk Lăk dê gam bơyai lơh uă broă lơh sền gròi sa tềp ai làng bol tiah nhàr lơgar in. Dơ\ sa tềp bơhìan yau dà lơgar dê nam Tân Sửu 2021 do, rlau 730 hìu bơnhă làng bol tiah nhàr lơgar kờ` geh dong kờl bè phe sa mờ phan bơna ngui sa pal geh pah ngai.

Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dăk Lăk klơm mbar pà làng bol tàm tiah nhàr lơgar in

Den tàng bè hơ\, bal mờ còp rwàng pà phan, Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dăk Lăk hòi jà tă pơgồp ală priă jền nàng bơyai lơh uă broă lơh wèt tus làng bol tiah nhàr lơgar bè broă lơh “Ào ram kàl mrềt tiah nhàr lơgar”, “Sơnam pa tiah nhàr lơgar bềng bơta kờ` gơboh đah ling klàng mờ làng bol”, “Gùng lòt kờ` gơboh kòn bơnus- Sơnam pa tiah nhàr lơgar”.

Kuang ătbồ Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dăk Lăk pà gi\t: Ală broă lơh ngan bơh mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dăk Lăk tàm broă hò jà tă pơgồp priă jền nàng sền gròi dong kờl hìu bơnhă chính sách, hìu bơnhă r[ah nàng kờ` pơgồp bơnah dong kờl pơndờm pơnđiang di tu\ nàng jơh tơl hìu, jơh tơl nă cau geh dùl dơ\ sa tềp wil tơl, bơh hơ\ sơlơ tam klăc bal tai nùs nhơm đah ling klàng mờ làng bol.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định