Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

VOV4.K’ho - Mờ bơta krơi la geh ua\ ngan kơnòm bơsram kòn cau, den tàng ala\ hìu bơsram tàm kơnhoàl Tuy Đức, càr Dak Nông sùm sền kuơ ala\ broa\ lơh nàng bơtàu tơngguh khà niam kơnòm bơsram kòn cau mờ lơh geh ala\ cồng nha ai go\ cih dờp ngan. Tàm broa\ bơto, cau pơgru pal tam gơl broa\ bơto, sền kuơ broa\ lơh ngan tam tìp git gơp mờ kơnòm bơsram den tàng bơh tềng ờ cha rhời neh cha rlau mờ khin geh đơs tàm jơnau bơsram rlau. Mờ sền kuơ mut lơh ala\ broa\ lơh den tàng pah nam khà kơnòm  bơsram kòn cau lòt bơsram tus 100%, khà kơnòm bơsram jak, jak ngan slơ ngai slơ ua\,  mờ ngan la kơryan geh bơta sang bơsram gùl  gơl.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định