Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/12/2020

VOV4.K’ho - Pa do, tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak, Bộ Y tế bơyai lơh pơrjum tơn jơh 5 nam lơh jăt broă dong kờl ai cau ùr gơwèt hìu rơ[ah là kòn cau tu\ deh kòn di mờ broă lơh khà kờp làng bol, tơngai bơh nam 2015 tus 2020.

Jăt khà kờp, 5 nam do, tàm gùt lơgar neh geh mờr 73 rơbô 800 nă cau ùr kòn cau rơ[ah geh dong kờl kờp jơh priă 147 tơmàn đong tu\ deh kòn di mờ broă lơh khà kờp làng bol.

Jăt Nghị định sồ 39 ngai 27 nhai 4 nam 2015 bơh Chính phủ, tơl nă cau ùr là cau kòn cau ha là cau ùr cau yoan geh bơklao là cau kòn cau gơwèt hìu rơ[ah, kis tàm ală tiah gơtìp kal ke, tu\ deh tơl 2 nă kòn geh dong kờl 2 tơlăk đong.

                                                          Pơn jờng ai ală mpồl lơh broă jăk chài in

Bơh nhai 6 nam 2015 tus nhai 9 nam do, neh geh mờr 73 rơbô 800 nă cau ùr tàm 53 càr, [òn dờng tàm gùt lơgar geh dong kờl mờ khà 147 tơmàn 600 tơlăk đong.

Tàm hơ\, geh 30 càr, [òn dờng lơh niam broă tơm priă ai ală cau geh dờp do in, geh pơnrơ ngan bè ală càr: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Gia Lai. Mìng is càr Dak Lak geh rơlao 1 rơbô 800 nă cau geh dờp priă dong kờl mờ khà rơlao 3 tơmàn 600 tơlăk đong.

Tàm pơrjum cri bơyai, kuang bàng neh cri bơyai bè ală bơta [uơn, bơta kal ke kung bè jơnau bơsram broă mờng chài tu\ lơh jăt Nghị định sồ 39 mờ ai geh ală gùng dà broă lơh, jơnau dan nàng lơh jăt Nghị định geh cồng nha uă tàm tơngai tus.

Jăt ală kuang bàng đơs, Nghị định sồ 39 là broă lơh niam bơne\ ngan gơwèt mờ làng bol kòn cau, tàm hơ\ uă ngan là cau ùr rơ[ah làng bol kòn cau kis tàm tiah ngài, deh kòn di mờ jơnau geh ai. Nghị định sồ 39 neh ai bơta pràn tàm broă chồl pràn broă lơh khà kờp làng bol, jơnau g^t wă làng bol dê bè broă khà kờp làng bol ngai sơolơ gơguh, tơmù khà deh kòn dơ\ 3 nàng ròng siam kòn niam, bơh tu\ hơ\ dong kờl broă lơh sa uă hìu nhă ngai sơlơ gơguh niam, pơgồp bal tàm broă tơnguh uă bơta niam khà kờp làng bol tàm tiah làng bol kòn cau.

Mơya, mùl màl gam geh ală cau tơnơ\ mờ tu\ dờp priă dong kờl den gơtìp tìs mờ kơrnoăt khà kờp làng bol, pal tơm wơl priă, den tàng pal lơh jăt nền nòn rơlao. Ồng Nguyễn Quang Bằng, kuang atbồ đah khà kờp làng bol mờ deh dùh di kơrhia tàm hìu nhă càr Lạng Sơn đơs:

-Lài ngan pal geh dùl broă sền gròi nền nòn ngan ală cau neh geh dờp priă dong kờl nàng pleh mờ gơtìp hoàc huơr. Broă dơ\ bàr là pal bơcri priă ring bal ai broă atbồ, bơyai lơh jăt Nghị định sồ 39 do jăt broă lơh 4 cấp bơh dà lơgar tus càr, kơnhoàl, xã. Pơn jăt tai là geh broă pơn jờng ai ală mpồl lơh broă lơh jăt niam nghị định sồ 39 in.

Jơnau đơs tàm pơrjum, ồng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đơs tờm: broă lơh jăt Nghị định sồ 39 bơh Chính phủ ală nam do neh cèng geh ală cồng nha niam, pơgồp bal tàm broă tơnguh uă bơta niam khà kờp làng bol.

Mơya, tàm broă lơh jăt gam tìp uă kal ke. Bơta ngăc ngar bơh làng bol gam ờ uă, ờ hềt wă tơl bè broă dong kờl bơh Dà lơgar, nùs nhơm deh gal kòn, kờ` deh kòn klao kung gam geh den tàng lơh ờ niam tus mờ broă lam sồr. Tàm tơngai tus, ală tiah pal pơn jăt tai lơh niam rơlao tai gơnoar bơh ală kuang bàng lơh broă gah khà kờp làng bol mờ mpồl cau lơh broă bal.

-Lài jơh  he pal lơh niam broă lam sồr, lam sồr geh bal mờ kuang bàng, cau geh đảng nàng tam gơl nùs nhơm g^t wă bơh broă lơh khà kờp làng bol deh dùh di kơrhia tàm hìu nhă tus mờ khà kờp làng bol tơnguh o7tàu, nàng gàr niam geh broă ndrờm bal cau klao mờ cau ùr, pleh mờ ờ niam bal khà kờp làng bolkhà deh bơh tiah kơh bơnơm mờ tiah ring.

Tàm do, broă lam sồr pal geh ngui mờ jơh ală dà đơs bơh làng bol ală kòn cau dê den hơ\ sồng geh tus mờ làng bol. Broă dơ\ bàr là pal tơnguh niam ală mpồl lơh broă tàm [òn lơgar bal mờ cau lơh broă bal gah khà kờp làng bol, broă lơh broă bal gah lơh sơnơm, cau đơng deh tàm [òn là cau tờm ngan, nàng tus tơl hìu, sền wơl tus tơl nă cau mờ lam sồr.

Thứ trưởng Bộ Y tế ồng Đỗ Xuân Tuyên đơs tai, broă lơh jăt niam Nghị định sồ 39 tàm tơngai tus, hơ\ là sền wơl ală sră nggal nàng dan tam gơl, bơtơl di pal mờ mùlmàl; lơh niam broă yal tơng^t, tàm hơ\ uă ngan là broă yal tơng^t mờ uă broă lơh bal mờ uă dà đơs nàng làng bol kis tàm tiah ngài, tiah kal ke in g^t jơnau yal bơh Nghị định sồ 39 dê.

Bơdìh hơ\ tai, gah lơh sơnơm pal pơgồp bal mờ gah Lao động, Thương binh mờ xã hội, ban Dân tộc, cau ùr, đah Mặt trận Dà lơgar tàm broă sền wơl, lơh jăt ală kơrnoăt nàng làng bol geh dờp Nghị định sồ 39; tơnguh uă bơta niam khà kờp làng bol  bơh broă sền gròi lài mờ tu\ bao, tơmù broă bao gờ` mờ bao rềp jơi nòi bal, sền kuơ broă sền gàr kơnòm dềt tàm 1 rơbô ngai sơnrờp bơh tu\ deh.

Di tàm dơ\ do, geh 16 đah lơh broă khà kờp làng bol, deh dùh di kơrhia tàm hìu nhă bơh 16 càr, [òn dờng dờp sră jờng rơ bơh Kuang atbồ đah khà kờp làng bol, deh dùh di kơrhia tàm hìu nhă tài neh geh cồng nha jăk chài ngan tàm broă lơh jăt Nghị định sồ 39 bơh Chính phủ tơngai bơh nam 2015 tus 2020.

Cau cih H’ Xíu-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định