Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

 VOV4.K’ho-

 Tàm 2 ngai Dà lơgar ies tơ\p [ồc ngai 14 mờ 15/8/2020, ală anih lơh broă, ală tiah gal cau yồng jơh bồng bi gơjrùh mờ ơm jơh ală broă lơh nhơl `o\ lơh rài bồ tơngoh. Tàm rùp: Broă lơh yồng bồng bi gơjrùh Dà lơgar ies tơ\p [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do geh lơh tàm {làng dờng Ba Đình (Hà Nội) tàm drim ngai 14/8

Gơbăng [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do geh ơn tàm Hìu dà lơgar tơ\p [ồc, sồ 5, gùng Trần Thánh Tông, [òn dờng Hà Nội

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực ồng Trương Hoà Bình Kuang ătbồ Mpồl bơyai lơh Dơ\ ies tơ\p [ồc yal bơr Dơ\\ còp [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do. Mpồl ies tơ\\p [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do geh 35 nă, bơh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Dà lơgar Việt Nam, Chủ tịch lơgar Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ồng Nguyễn Phú Trọng lơh kuang ătbồ mpồl ies tơ\p [ồc

Kuang bàng đơng lam bồ Đảng, Dà lơgar lài do rcăng mu\t còp [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do tàm Hìu dà lơgar tơ\p [ồc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lòt gùt dar gơbăng [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do

Phó Chủ tịch lơgar mò Đặng Thị Ngọc Thịnh chu `àng tơngăc [ồc ồng Lê Khả Phiêu Tổng Bí thư lài do

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến


GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định