Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/1/2021

VOV4.K’ho- Ồng Phạm Việt Hà, Phó Kuang atbồ Vụ atbồ phan rơcang gàr lài, gơ wèt Tổng cục rơcang gàr lài dà lơgar pà git, tus tu\ do, neh geh 10 càr dan dong kờl mờr 10 rbô tấn phe ai làng bol in tàm dơ\ sa tềp bơhìan yau nam 2021.

Ală càr dan dong kờl geh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Giang, Dak Lak… 2, 3 càr ndai kung gam tơrgùm kờp khà phe kờ` dong kờl nàng Bộ Lao động, Thương binh mờ Xã hội in pơgồp bal mờ ală bộ, gah broă lơh geh gơ rềng sền sơ wì, yal Thủ tướng Chính phủ in. Vụ atbồ phan rơcang gàr lài pà git, khà phe dan dong kờl tàm dơ\ sa tềp nam do ua\ rlau mờ sa tềp nam lài tài bơh kòp Covid-19 jo\ jòng, trồ tiah lơh aniai, dà ko\ dà cò lơh aniai kơn jơ\ ngan neh gơ rềng ua\ ngan tus làng bol, ngan là tàm ală càr tàm gùl lơgar.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định