Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/8/2020

VOV4.K’ho- Bơh 6 jiơ mang ngai 10/8 tus 6 jiơ drim do ngai 11/8, lơgar he ờ geh tai cau bơtờp pa kòp Covid-19. Lài hơ\ tàm tu\ 6 jiơ drim ngai 10/8, kung ờ geh sơl cau lơi bơtờp kòp pa, mơya tus 6 jiơ mang dùl ngai bal den pơn jăt tai geh 6 nă cau bơtờp mờ virus Sars CoV-2. Tus tơngai do, Việt Nam kờp geh jơh 847 nă cau bơtờp kòp Covid-19, tàm hơ\ 318 nă cau bơtờp kòp rê bơh lơgar ndai mờ geh ai ơm yah tơn. Khà cau bơtờp kòp pa gơrềng tus Đà Nẵng kờp bơh ngai 25/7 pa do tus tu\ do là 389 nă. Khà cau chơ\t là 15 nă tài bơh kòp Covid-19.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng