Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2015

 VOV4.K’ho - Drim do 19/01, tàm Hà Nội, anih duh broă sùm Gơnoar ala mat dà lơgar neh bơyai lơh mu\t pơrjum dơ\ 34 mờ tơngu me tòm là broă bơ\t bơtàu adăt boh lam. Anih duh broă sùm Gơnoar ala măt dà lơgar geh pơgồp jơnau đơs bè ală broă lơh dờng gam geh jơnau đơs ờ ndrờm bal bơh ală rơndăp broă adăt lòt ling tam gơl; adăt lơh sơnơm phan ròng tam gơl; adăt lơh broă sền gròi Gơnoar ala mat dà lơgar mờ mpồl duh broă ala mat làng bol; adăt bơyai broă gơnoar atbồ tàm tiah; adăt bơyai broă Gơnoar atbồ lơgar tam gơl; adăt niam ờ do ờ dă kloh niam tàm phan sa. Anih duh broă sùm Gơnoar ala măt dà lơgar geh ai jơnau đơs bè broă rơcang pơrjum dờng mpồl tam klăc Gơnoar ala mat dunia dơ\ 132 gam sơnđan là (IPU-132) tàm Hà Nội nhai 3 tus do bal mờ ờ uă tơngu me kuơ màng ndai.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định