Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Drim do, 20/10, pơrjum dơ\ 10, Quốc hội khoá 14 ngan ngồn sơn đờm mut pơrjum, pờ tơlik tơn tàm internet bơh Hìu Quốc hội tus ală tiah tàm Mpồl Kuang bàng Quốc hội ală càr, [òn dờng gơ wèt dà lơgar.

Pơrjum dơ\ 10 Quốc hội khoá 14

Pơrjum dơ\ do, Quốc hội geh lời tu\ tơngai sền sơ wì, lơh nền uă tơngume kuơ màng gam wơl tàm Broă lơh lơh broă tơngai lơh broă khoá 14 dê. Jat hơ\, Quốc hội geh lời 7 ngai ai broă lơh bơt bơtàu adat boh lam nàng sền sơ wì, ring bal 7 rơndap broă lơh adat, 3 rơndap cih Nghị quyết mờ ai jơnau đơs gơ wèt mờ 4 rơndap broă lơh Adat ndai; 12 ngai lời ai broă lơh sền gròi mờ lơh nền ală broă kuơ màng. Quốc hội geh lời 2 ngai nggùl nàng sền sơ wì ală jơnau yal mờ lơh broă lùp broă lơh jat Nghị quyết Quốc hội dê bè sền gròi tơngume mờ lùp jơnau tàm tơngai lơh broă khoá 14 mờ 2,3 Nghị quyết tàm tơngai lơh broă khoá 13. Bơdìh hơ\, Quốc hội geh cribơyai, tă pơgồp jơnau đơs bè rơndap cih ală Sră nggal yal tàm dơ\ Pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định