Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho - Tơnơ\ 250 ngai, kờp tus drim ngai 28/9, dunia neh sơr lèt khà 1 tơlak nă cau chơ\t tài bơh kòp Covid-19, tàm hơ\ châu Mỹ là tiah kong bơta gơ rềng kơn jơ\ kơn ju\t ngan rlau jơh. Mat 5 lơgar ơm lài tàm khà tơr gùm kờp kòp Covid-19 tàm hơ\ geh: Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga mờ Colombia. Tiah gơbàn kòp uă ngan rlau jơh dunia, Mỹ geh tai 31 rơbô 888 nă cau bơtờp kòp tàm 24 jiơ pa do tơnguh khà cau bơtờp kòp Covid-19 tàm lơgar do dê gơguh rlau 7 tơlak 300 rơbô nă cau. Kòp tu\ do gam gơbàn uă ngan rlau jơh tàm Mỹ Latinh.

Uă kuang đơng lam bồ tàm Mỹ Latinh gam lơh ngan tơr mù bơta gơ rềng bơh kòp dờng do dê gơ wèt mờ broă lơh sa. Tiah gơbàn kòp uă ngan rlau jơh tàm châu Á, Ấn Độ ơm dơ\ 2 tàm dunia bè khà cau bơtờp kòp mơya geh kờp khà cau bơtờp kòp jat ngai uă ngan rlau jơh tàm dunia tài bơh lơgar do geh khà kờp làng bol uă, phan bơna sền gròi pràn kơl dang să jan ờ hoan pràn.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định