Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/10/2020

VOV4.K’ho- Tàm nhai 9 pa do, Bộ Nông nghiệp mờ phát triển Nông thôn rơ wah càr Gia Lai nàng bơyai lơh dơ\ tăc plai màk mờ kơphê mờ lơgar ndai sơn rờp jat Hiệp định kă bro khat gơboh Việt Nam_ châu Âu (sơn đan lơyah là EVFTA). Bơta do ai go\ tu\ tơngai dờng bơh 2,3 gah phan lơh geh bơh gah lơh sa suơn sre tàm càr dê. Bơta kuơ màng là Gia Lai neh go\ loh ală bơta lòng ai tơlik, gam sơr băc mhar tơnguh uă bơta pràn jak atbồ mờ lơh sa, tam gơl pa công nghệ lơh gơs phan nàng lơh geh anih ơm kơ\  tàm drà EU.

Gia Lai tu\ do geh 94 rơbô lồ kơphê, geh 1/6 kờp jơh bă ù tam kơphê gùt lơgar dê. Tàm càr geh uă suơn dờng tam kơphê bơh 10 tus 30 lồ, bơcri priă niam ngan, buơn ngan ai broă lơh kơphê phan lơh geh bơh kơphê jat tơl khà mờ ală drà kă bro dờng màng sồr. Ồng Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Gia Lai)- mpồl lơh sa kă bro sơn rờp tàm càr Gia Lai lơh kơphê tơl khà hữu cơ lơgar Mỹ, USDA, lơh gơlik phan bơna kơphê bòk, kơphê pơ àr sră mờ kơphê klài lề sơn đan mat kă bro L’amant, tăc tàm drà EU, ồng đơs: Cau lơh broă sa Gia Lai nhap nhar ngan, geh tam gơl pa mhar ngan nàng bal mờ mpồl lơh sa kă bro gơ dờp mờ ală jơnau hơ pơr gon pa bơh hiệp định EVFTA dê.

Tăc phan mờ lơgar ndai den pal geh phan bơna ring bal, uă ngan rlau jơh, bơta bơkah niam ngan. Ală cau tam kơphê tàm Gia Lai, geh bơta niam chài g^t wă mhar ngan, làng bol rcang tam gơl jat rài pa, jat Hiệp định nàng làng bol in di pal mhar rlau tai.

Uă hìu bơnhă cau lơh broă sa tàm Gia Lai neh tam kơphê jat gùng dà hữu cơ nàng tơnguh uă priă sền phan bơna dê

Bơdìh mờ kơphê, plai màk kung là phan tam geh bơta pràn tàm Gia Lai dê, mờ rlau 3 rơbô lồ, plai lơh geh rlau 84 rơbô tấn. Kờp du\ nam 2025, bă ù tam plai màk geh gơguh pơgap 10 rơbô lồ. Tu\ do, lơh bal đah cau lơh broă sa tam plai màk tàm ală kơnhoàl: Chư Prông, Mang Yang, Đăk Đoa neh geh crơng gơs. Tàm càr, neh lơh is jơh ală anih tam tờm plai màk, mờ bơta tus bal bơh ală mpồl lơh sa kă bro sền gròi- pà sơn tìl, ală suơn dờng mờ hìu bơnhă cau lơh broă sa, tus hìu ma\y lơh gơlik phan ngui công nghệ pa. Phan bơna plai màk lơh kơ\t bơh Gia Lai dê, neh geh tăc ală bơnah phan sơn rờp tus tàm drà EU jat Hiệp định EVFTA. Ồng Lưu Trung Nghĩa, Kuang atbồ Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn đơs nền: Gia Lai gam lơh jat uă broă lơh nàng phan lơh geh bơh plai màk tàm càr dê gơ gơs là phan bơna ala mat pơn rơ ngan bơh Việt Nam dê.

Mìng is gơ wèt mờ plai màk, bol he sền g^t do là phan tam tờm, bol he gam bơt bơtàu sơn`io pơlam ù tiah ai tờm plai màk Gia Lai in. Broă geh ai là bơtàu tơnguh dùl bă kơ\ kơl jap. Hơ\ là geh bơta tus bal bơh mpồl lơh sa kă bro, làng bol, jơh lă gah geh kuơ bal. Dơ\ 2 là pal geh ală sơn tìl tơl khà ai tơl tiah in, geh broă lơh tơl khà, lơh sa jat tơl khà dunia cih dờp. Plai màk Gia Lai dilah bơtàu tơnguh kơ\ kơl jap digơlan ala mat ai plai màk Việt Nam in.

Ală mpồl lơh sa kă bro kơphê tàm Gia Lai neh bơcri priă lơh gơlik phan bơna kơphê mờ ma\y mok pa ngan

Gia Lai là càr geh bă ù dờng ngan rlau jơh Tây Nguyên. Bơtàu tơnguh lơh sa suơn sre công nghệ cao pơgồp bal mờ công nghệ lơh gơlik neh geh Đảng bộ càr sac rơ wah là dùl tàm ală jơnau kờ` tờm tàm tơngai lơh broă bơh nam 2020-2025 dê. Tàm hơ\, tiêu, kơphê, plai màk geh sền g^t là ală phan bơna tờm kuơ màng. Tàm tơngai pa do, ală gah lơh broă bơh càr dê neh bơt bơtàu mờ lơh jat uă tơngume rơndap broă lơh nàng kờ` rơndap tap sèng wơl lơh sa suơn sre, bơtàu tơnguh kơ\ kơl jap ală phan tam tờm, lơh sră bơt bơtàu sơn`io pơlam ù tiah ai 11 phan lơh geh bơh gah lơh sa suơn sre, tàm gơ\ geh plai màk mờ  kơphê.

Sươn ờng tờm plai màk sơn dră kòp tàm Gia Lai

Bulah EU là drà kă bro kal ke ngan bè bơta bơkah niam phan lơh geh dê, geh uă kơrnoat bè sền gàr tiah ơm kis, gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan ai cau lơh sa in mờ tiah lơh gơlik phan bơna… mơya jơh bal mpồl lơh sa kă bro mờ ală anih lơh broă atbồ dà lơgar bè lơh sa suơn sre tàm càr ndrờm pin dờn tàm bơta pràn bơh he dê. Jat ồng Lê Huy Toàn, Kuang atbồ Chi cục atbồ bơta niam phan lơh geh bơh gah lơh sa suơn sre, brê bơnơm- Phan tàm dà càr Gia Lai dê đơs, g^t nđờ nam do lơh sa suơn sre tàm càr geh uă bơta kal ke tài bơh ờ geh gùng dà pơlam lơh ngan ngồn bè bơta kuơ. Tu\ do, să tờm ală bơta dong kờl mờ bơta sồr bơh EU dê neh dong broă do gơ gơs loh làng rlau.

Tu\ lơh sa jat tơl khà, să tờm gơ neh pơlam gùng dà ai cau lơh broă sa in là pal sền gàr tiah ơm kis, g^t tiah lơh gơlik, gàr tơl niam bơta kuơ ai cau lơh broă in, atbồ geh jơh ală phan sơr bì, phan tuh tơlik tàm tu\ lơh sa, bơsong niam.

Phan lơh geh bơh plai màk Gia Lai dê neh geh ală bơnah sơn rờp tus drà kă bro EU

Là càr geh bă ù dờng ngan rlau jơh Tây Nguyên, bơta pràn lơh sa suơn sre neh geh đơs nền. Ală bơta sồr kal ke ngan bơh Hiệp định EVFTA dê bal mờ drà kă bro dờng EU dê là bơta kơn jơ\ ngan mơ kung là bơta pơn jờng nàng lơh sa suơn sre, lơh gơlik phan, lơh sa kă bro phan lơh geh bơh gah lơh sa suơn sre, gơ gơs bơta mờng chài mờ pa. Ală broă lơh lơh tus bơta mờng chài kung neh geh càr ai tơlik, lơh geh bơnàng jă nàng cau lơh broă sa bal mờ mpồl lơh sa kă bro in brồ guh, lơh ai bơta pràn, tu\ tơngai niam in gơ gơs bơta geh ngan.

Cau cih Nguyễn Thảo- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định