Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/12/2020

VOV4.K’ho- Ngai do (24/12) tàm Hà Nội, Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn bơyai lơh pơrjum tơn jơh nam 2020 mờ lam lơh broă rơndap lơh lơh broă nam 2021. Bulah gơtìp ua\ ngan kal ke mờ bơta lòng tài bơh kòp dờng Covid-19 gùt plai ù; kòp jê ndul gơ jroh sur châu Phi; dà ko\ dà cò, trồ prang dờng soat dà; gơ mu\t dà hang gơlik geh tàm ală tiah tàm gùt lơgar dê; drà kă bro tăc 2, 3 bơta phan lơh geh bơh sa sươn sre ngai sơ lơ gơmù tài bơh kong bơta gơ rềng bơh kă bro gùt plai ù mơya nam 2020 gah lơh sa sươn sre  mờ bơtàu tơnguh [òn lơgar neh rcang lài; lơh ngan krà` cê lơh jat dơ\ le\ bal ală gùng dà broă lơh nàng lơh geh “Jơnau kờ` dơ\ le\ bal: sơ lơ tơnguh lơh sa mờ kung rcang sơndră kòp geh cồng nha”, lam lơh ală gùng dà broă lơh tơnguh lơh sa di pal mờ jơnau kờ` ngui phan sa, phan ngui tàm lơgar mờ tăc mờ lơgar ndai.

Kơnờm bè hơ\, tàm broă tam phan cồng nha tơn hào kòi kờp bal gùt lơgar neh gơguh rlau nggùl tạ dùl lồ; ròng sur, phan 2 nơm jơng mờ kơn rồ bơtàu tơnguh niam… pơgồp bơnah kuơ màng tàm GDP gùt gah dê gơnguh ua\, lơh geh 2,65%. Kờp jơh pria\ lơh geh bơh tăc mờ lơgar ndai phan lơh geh bơh sươn sre nam do dê kờp du\ geh 41 tơmàn 200 tơlak dolar Mỹ.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định