Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/4/2020

 VOV4.K’ho - Tềng đăp mờ kal ke bơh kòp Covid-19 tàm gùt lơgar, lơh jăt jơnau đơng lam bơh Thủ tướng Chính phủ “Ală gah, ală cấp bal mờ jơh ală mpồl chính trị pơn jăt tai tơnguh nùs nhơm geh kơnòl tềng đăp mờ Đảng, làng bol, lơh jăt pràn, lơh geh cồng nha rơlao tai ală broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp”, gah lơh sơnơm càr Dak Lak pơn jăt tai tơnguh uă broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

Jăt Bộ Y tế yal, lơgar Việt Nam tu\ do gam mu\t tàm tơngai dơ\ 3 tàm jơnau geh yal 5 tơngai rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 mờ Bộ do neh ai. Do geh sền là tơngai geh nùs nhơm pràn tơl^k broă lơh geh cồng nha, ha là ờ geh cồng nha tàm broă rơcang sơndră mờ kòp  gơtòp.

Jăt mờ hơ\, ală cấp, ală gah lơh broă bal mờ jơh ală mpồl lơh broă chính trị tơrgùm bơta pràn, tơmù ờ uă ngan ală cau gơtìp kòp mờ chơ\t. Càr Dak Lak tu\ do gam tơngai sơnrờp ngan, hơ\ là ờ hềt geh cau lơi gơtìp kòp, mơya, tàm ală ngai do, càr neh pơn jăt tai chồl pràn ală broă rơcang sơndră mờ kòp bè: crơng gơs mpồl kuang bàng sền gròi bơh mpồl đơng lam cấp càr kờ` sền gròi broă rơcang sơndră mờ kòp bơh ală kơnhoàl, thị xã, [òn dờng; pơgồp bal mờ ală sở, gah lơh broă bơsram tàp rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 ai ală công ty pơn diang, mpồl lơh broă nhơl chờ mờ ală cau kơ đơng yàng tàm càr; đơng lam ơm ing ală broă lơh chờ, tàp pràn să jan, ală broă lơh geh tơrgùm gal cau.

Bè broă rơcang sơndră mờ kòp, anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak neh crơng gơs 7 mpồl ntrờn rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, lơh broă sền gròi ngai kung bè mang, dờp ală jơnau yal bè kòp gơtòp; bơyai lơh sền gròi, ai phan xét nghiệm ală cau lơi rê bơh tiah gơbàn kòp; bơto sồr broă tam cah is tàm hìu ai làng bol in.

Bơh bồ kàl gơtìp kòp tus tu\ do, càr Dak Lak neh lơh jăt broă tam cah is 256 nă cau geh pin gơtòp virus Sars-CoV2 mờ tu\ do pal tam cah is 35 nă. Jăt kuang đơng lam Sở Y tế càr Dak Lak yal, go\ mờ tam cah is di tu\ ală cau geh pin gơtìp virus Sars-CoV2 là broă lơh geh kuơ màng ngan tàm broă kơrian mờ kòp gơtòp.

Tiah tam cah is tơrgùm bal tàm hìu sồ 333, gùng Hà Huy Tập, [òn dờng Buôn Ma Thuột geh ai lơh broă bơh ngai 10 nhai 3 nam 2020, gơtùi tam cah is ai 100 nă cau.

Tàm do, jơh ală cau tam cah is ndrờm geh ală y, bác sĩ, cau lơh broă nùs nhơm dong kờl mờ mpồl ling drơng gàr bơta pràn kơl dang să jan, broă sào sa jơh nùs. Broă sền gròi bơta pràn kơl dang să jan geh lơh ndrờm bal. Dùl nă cau geh tam cah is đơs:

-Bơta niam broă lơh sơnơm bal mờ biăp piang sào sa tàm do niam bơkah ngan. Bè ờs tàm [ùi drim ală kuang bàng lơh sơnơm tus sền gròi bơta duh să jan mờ còp să tus tơl nă cau mờ ai piang sào drim. Sào ngai kung geh kuang bàng lơh sơnơm tus còp să mờ jun piang sơl. Tus nggùl jơ mho den kuang bàng lơh sơnơm tus lơh kloh vi khuẩn tàm anih ơm.

Bơdìh mờ hìu sồ 333 gùng Hà Huy Tập, gah lơh sơnơm neh rơcang tai tiah tam cah is dơ\ 2 là hìu bơsram văn hoá 3, gơwèt Bộ kuang àng, tàm sơnah [òn Tân Hoà, [òn dờng Buôn Ma Thuột.

Tàm ală hìu sơnơm ală tiah, Sở Y tế sùm bơyai lơh tam jào broă lơh pờ tơl^k tơn tàm internet kờ` lơh jăt rơndăp broă mờ tơrgùm di tu\ broă rơcang sơndră mờ kòp tàm tơl tiah. Mờ bơyai lơh ală dơ\ sền gròi ală hìu sơnơm sơm kòp kờ` tơnguh broă rơcang sơndră mờ kòp.

Hìu sơnơm kơnhoàl kung neh lơh jăt nền nòn broă tam pà kham mờ tam cah is ală cau geh pin gơtìp virus Sars-CoV2, tàm hơ\ uă ngan là ală dơ\ bơsram tàp rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 kờ` tơnguh uă bơta pràn rơcang sơndră mờ kòp. Bác sĩ Đỗ Xuân Lộc, kuang atbồ hìu sơnơm kơnhoàl Ea Kar đơs:

-Tàm hìu sơnơm, bol a` neh crơng gơs tiah sơm kòp tam cah is 10 nơm jơnờng piam kòp di jăt mờ kơrnoăt geh ai mờ geh rơcang tai dùl tiah tam cah is rơlao 20 nơm jơnờng piam kòp tàm hìu sơnơm xã Ea Đar.

Broă lơh do neh geh kuang đơng lam UBND kơnhoàl dong kờl priă kờ` lơh ngan lơh niam wơl jơdu\, crăp wơl ồs đèng, dà, blơi tai jơnờng, kờ` rơcang di lah geh cau gơtìp tam cah is tơrgùm bal bơh 20 tus 30 nă bol a` geh tơrgùm tàm tiah hơ\.

Tàm hìu sơnơm tiah Tây Nguyên, do là hìu sơnơm geh Bộ Y tế ai sơm kòp ală cau gơtìp kòp Covid-19 tàm tiah do, broă tam cah anih kham, tam cah is neh geh lơh gơs. Hìu sơnơm neh ai tiah is gơwèt mờ cau kòp bè gùng tă nhơm. Khoa cấp cứu kung geh lơh tiah tam cah is gơwèt mờ cau geh pin gơtìp kòp Covid-19.

Tàm khoa truyền nhiễm, tiah tam cah is neh geh blơi tơl măi mo\k dong kờl ai broă sơm kòp in. Bơdìh mờ broă geh bơsram tàp bè kham mờ sơm kòp Covid-19, ală kuang bàng lơh broă tàm hìu sơnơm gam geh bơyai lơh bơsram tàp nàng tơnguh bơta g^t wă tàm broă kham, sơm kòp mờ tam cah is ală cau gơtìp kòp Covid-19.

Bác sĩ Võ Minh Thành, Phó kuang atbồ hìu sơnơm tiah Tây Nguyên pà g^t:

-Bol a` neh ring bal, cau kòp tus kham ha là sơm kòp  geh pin gơtìp kòp Covid-19  den hìu sơnơm geh ngui rơndeh sơnơm kờ` jun cau kòp tus khoa Truyền nhiễm ờ go\ di jun mờ gùng lòt is bè tu\ do.

Dơ\ bàr, bol a` geh gờ` lơh jăt broă rơcang sơndră mờ sơm kòp áp lực âm kờ` sơm kòp ai ală cau kòp jroă in. Dơ\ 3, gơwèt mờ broă sền kờ` g^t mờ kòp tơn tàm tiah hơ\, hìu sơnơm geh lơh dùl anih XQ  ntrờn ơn tàm tiah tam cah is.

Bè khà cau drơng tàm broă cấp cứu mờ sơm kòp di lah kòp gơtòp tàm càr do, Sở Y tế neh lơh rơndăp broă hòi jà mờr 1 rơbô nă cau bơsram dờng gah Y, dược nam lồi du\t bơh ală hìu bơsram đại học bơto gah lơh sơnơm, gah dược tàm càr; hòi jà rơlao  500 nă kuang bàng lơh sơnơm neh jơh sơnam lơh broă tus bal tàm broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

Sở Y tế kung sền kuơ tus mờ bơta niam ờ do ờ dă bơh ală kuang bàng lơh sơnơm tàm tiah sơndră mờ kòp mờ ai gùng dà sền gàr bơta pràn kơl dang să jan ai mpồl kuang bàng do in. Bác sĩ Nay Phi La, kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Lak pà g^t:

-Sở Y tế neh dan mờ mpồl đơng lam càr ai ală hìu năc ơm tàm càr lơh tiah tam cah is ai ală cau lơh broă, kuang bàng lơh sơnơm in. Di lah gơtìp kòp Covid-19 den kuang bàng cau lơh sơnơm drơng broă geh tam cah is tàm hìu năc ơm, Bơta do geh gàr niam bơta pràn kơl dang să jan să tòm mờ pleh mờ gơtòp tus mờ cau tàm hìu nhă in tai.

Tàm dơ\ sền gròi broă rơcang sơndră mờ kòp tàm càr Dak Lak bơh mpồl đơng lam dà lơgar rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế ồng Đỗ Xuân Tuyên, Phó kuang atbồ mpồl duh broă sùm neh đơs niam broă tus bal pràn bơh ală gah, mpồl chính trị mờ ală broă lơh ngan bơh gah lơh sơnơm càr Dak Lak mờ đơng lam càr do pơn jăt tai lơh jăt nền nòn ală broă rơcang sơndră mờ kòp bơh Chính phủ mờ Bộ Y tế, lơh ngan lơh geh cồng nha tàm broă kơrian mờ kòp gơtòp, sền gàr bơta pràn kơl dang să jan  mờ màng kis làng bol.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng