Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Gah lơh sơnơm pơgồp bal lơgar Anh mờ lơgar Thuỵ Điển AstraZeneca ngai òr (23/11) neh yal, sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 geh gah lơh sơnơm do pơgồp bal mờ hìu bơsram đại học Oxford lơh geh khà cồng nha tus 90%, mờ mìng dùl liều ngui. Tàm jơnau yal bơr, kuang atbồ đơng lam AstraZeneca, ồng Pascal Soriot đơs tòm, cồng nha mờ bơta niam ờ do ờ dă bơh sơnơm vaccine do pà go\, sơnơm vaccine bơh gah lơh sơnơm do geh gơrềng mơ tus mờ broă lơh jal mhar bè broă lơh sơnơm mpồl bơtiàn.

Lài mờ hơ\, ală cồng nha tơrlòng lài ngan bơh sơnơm vaccine bơh AstraZeneca lơh kung neh ai bơta tơngo\ geh bơta pràn tàm broă tam dră mờ kòp Covid-19. Thủ tướng lơgar Anh ồng Boris Johnson neh pơn jờng mơ jơnau yal bè sơnơm vaccine bơh AstraZeneca lơh gơs do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định