Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/7/2020

VOV4.K’ho – Ngai 19/7, Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să (CDC) càr Dak Nông yal, mpồl lơh sơnơm neh cit pơgap 650 liều sơnơm vacine rơcang sơndră kòp bạch hầu ai làng bol tàm [òn Philơte, xã Dak Ngo, kơnhòal Tuy Đức in tơ nơ\ tu\ tiah do geh 2 nă cau gơbàn kòp bạch hầu. Tu\ do, gùt càr Dak Nông neh geh 9 tiah geh kòp bạch hầu mờ 32 nă cau gơbàn kòp do. Ală tiah geh kòp ơm rah rài tàm ală kơnhòal Dak Glong, Dak Rlâp, Krông Nô mờ pa do ngan rlau jơh là Tuy Đức.

Bơta pal sền gròi là lài mờ tu\ geh 2 nă cau gơbàn kòp pa tàm Tuy Đức, gah lơh sơnơm càr do tàm rlau 1 poh do pà git ờ geh cau lơi bơ tờp kòp pa. Kung jat  CDC Dak Nông yal, jơh ală cau ơm rềp mờ 2 nă cau kòp tàm Tuy Đức ndrờm geh tam cah is tàm hìu is mờ gah lơh sơnơm kung mhar đal git tiah geh kòp nàng wàng se mờ kơryan tiah geh kòp pa.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng