Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/7/2020

VOV4.K’ho- Tàm càr Gia Lai neh geh xã dơ\ 3 bơh kơnhoàl Đăk Đoa dê geh cau kòp bạch hầu.

                                Anih sền gròi kòp bạch hầu tàm xã Hải Yang, kơnhoàl Đăk Đoa

Jăt cồng nha xét nghiệm bơh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dê tàm mho ngai 14/7, dùl nă cau kòp là làng bol [òn H’lang, xã Hnol, kơnhoàl Đăk Đoa, càr Gia Lai bơtờp mờ vi khuẩn bạch hầu.

Do là cau kòp bạch hầu dơ\ 21 tàm càr Gia Lai. Tus tu\ do, tàm khà 21 nă cau bơtờp kòp bạch hầu tàm càr do, geh 1 nă cau neh chơ\t mờ 5 nă cau geh bơta gơ tơngo\ kòp ờ loh làng.

Tàm kơnhoàl Đăk Đoa, tu\ do geh 3 tiah geh cau kòp bạch hầu, là [òn H’lang, xã Hnol; [òn Bok Rei, xã Đak Sơ Mei mờ [òn Bông Hiot, xã Hải Yang.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định