Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

 VOV4.K’ho - Gah gùng lòt mờ pơn diang phan càr Gia Lai pà g^t, bơh tàm broă tam gơl sră măy rơndeh jăt kơrnoăt bơh Gah gùng lòt mờ pơn diang phan dà lơgar sồr, anih lơh broă geh gơnoar neh go\ uă sră măy rơndeh geh lơh ờ ngan kal ke ngan kờ` sền g^t. Jơnau kờ` đơs là, ală cau gơtìp go\ do ndrờm ờ g^t să tòm neh ngui sră măy rơndeh ờ ngan. Geh uă cau kis tàm tiah sar lơgar ngài, tiah làng bol kòn cau, tài ờ g^t, den tàng neh ai priă ờ uă cau in lơh sră măy rơndeh, tu\ cèng tam gơl hơ\ sồng g^t là sră măy rơndeh ờ ngan. Ồng Nguyễn Hữu Quế gơnoar jăt jơng atbồ gah gùng lòt mờ pơn diang phan càr Gia Lai pà g^t: ală sră lơh ờ ngan geh jun tus anih lơh broă kuang àng kờ` lùp khào, lơh glài. Kờ` tơmù bơta do, ală hìu bơto măy rơndeh pal lam sồr tus mờ làng bol in tus bal bơsram mờ pơlòng geh sră măy rơndeh tàm ală hìu bơto geh pin dờ`, di gơnoar jăt mờ kơrnoăt adăt boh lam dê.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định