Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/5/2020

VOV4.K’ho- Bơ\t bơtàu [òn lơgar neh geh lam lơh tàm gùt lơgar bal mờ uă broă lơh bơceh pa, geh kuơ ngan. Mơya, tàm ală tiah kal ke, tiah làng bol kòn cau bè càr Gia Lai den broă lơh gơs ală broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, kuơmàng là ală broă kal ke gơ sồr bơta lơh ngan jơh nùs mờ dùl nùs bal uă ngan.

Bal mờ bơta sền gròi bơh uă ngan bơh ală kấp ủy, gơnoar ătbồ dê den broă ngui niam gơnoar broă, bơta pràn kơnòm să bơh đoàn viên, đảng viên dê lam lài tàm bơ\t bơtàu [òn lơgar pa neh pơgồp bơnah lơh geh cồng nha uă broă kal ke tàm ală [òn lơgar. Mờ kung ngan bơh bơta ai tê tàp lơh ngan ngồn, đoàn viên ơruh pơnu neh geh ală broă lơh dờng krà` loh làng ngan.

Gùng bê tông geh lơh làm gùt [òn, ală sèng tờm chi plai mil dờng ntê nha tơlir mrềt nhhơm niam ngan kềng gah gùng, ală pơnggàr geh lơh song niam- hìu um geh lơh niam bơne\ ngan, uă ngan ală hìu bơnhă neh geh dà ngui sa geh lơh tơn tus tềng jơng gùng hìu…Hơ\ là ală tam gơl [ươn ngan sền go\ tàm [òn Phu Ama Nher 1, xã Ia Rto, thị xã Ayun Pa, càr Gia Lai kờp bơh tu\ [òn bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Dùl nhai bàr pe dơ\, [òn lơgar tơrgùm pơs wàs tai gùng lòt, lơh bơka niam wơl pơnggàr, tơngkah ală hìu bơnhă sơrbì sồ siă tàm thùng. Mờ dơ\ lơi kung bè hơ\ lơm, mpồl cau tờm sùm là ală đoàn viên ơruh pơnu. Hơ\ digơlan là ală cau pơgru bơto kơnòm tàm do, ală kuang bàng kơnòm să bơh xã dê mờ geh bal ală cau mè gam kơnòm să ơm tàm hìu sền gàr kòn. Nay H’Thach là dùl nă cau mè đoàn viên bè hơ\. Bi chờ hờp đơs: A` lơh broă tàm đoàn ơruh pơnu di 4, 5 nam do rao. Lơh broă đoàn geh uă ngan bơta niam ai să tờm in mờ geh kuơ bal ai [òn lơgar in, tài bơh tus bal mờ đoàn ơruh pơnu, dong làng bol tàm [òn lơgar uă ngan broă. Cồng nha lơh geh bè gơmù bơta ờ niam, ală jơnau ờ niam tàm mpồl bơtiàn; bơ`ul `ô, lơh gi ga; lòt rơndeh gơlềng gơlàng…, Ơruh pơnu geh mblàng yal ală bơta niam, broă jak den tàng neh gi\t mờ lơh jăt niam rài kis pa jak chài, dipal mờ rài kis pa tu\ do dê.

Dà sàng kloh- kloh niam [òn lơgar tàm [òn Phu Ama Nher geh tă pơgồp dờng bơh ală đoàn viên dê 

Mò Nay H’Nga là dùl nă cau dờng sơnam tàm [òn Phu Ama Nher 1, gơlơh niam ngan tàm nùs tồr tài bơh ală bơta tam gơl tàm [òn he dê. Mò kung chờ hờp ngan bè ală đoàn viên ơruh pơnu tàm [òn, tàm xã, tài bơh neh geh ală bơta dong jơh nùs ngan. Mò Nay H’Nga, đơs: Đoàn viên ơruh pơnu là mpồl cau tờm, khi dong làng bol tàm [òn lơgar uă ngan. Đoàn ơruh pơnu pơs wàs ù tiah, gùng lòt tàm [òn sàng goh ngan; bơyai lơh pơrjum mblàng yal ai oh kòn, kòn sau tàm [òn in uă bơta pa ngan, pơlam làng bol lơh hìu jă brê, hìu um tàm hìu sàng goh ngan. Geh đoàn viên ơruh pơnu, jơh ală broă geh bơsong niam ngan, kuơ ngan.

Jăt ồng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rto yal, tàm broă lơh bơ\t bơtàu [òn lơgar pa bơh xã dê, 6 [òn kòn cau tàm xã geh sền gròi uă ngan rlau jơh mơkung geh đơs là geh uă broă kal ke lơh gơs ngan rlau jơh, kuơmàng là mờ broă lơh dà sàng kloh- sàng goh tiah ơm kis, priă lơh geh làng bol tàm [òn lơgar dê. Ală bơhiàn mờng quèng ơm kis bơngơl gơla neh gơmu\t jrô tàm bồ tơngoh làng bol dê, den tàng kờ` tam gơl gơtùi, pal geh broă lơh bơh tàm dơlam. Đoàn ơruh pơnu xã neh rcăng lài dờp dong kờl ală [òn lơgar lơh ală broă do mờ geh pin dờn jàu kơnòl. Ồng Lê Văn Minh pà gi\t tai, sùm ai tê lam lài tàm ală broă pa gơlik geh tàm xã, tàm ală [òn lơgar mờ tơl hìu bơnhă, ală đảng viên gam kơnòm să, đoàn viên, ơruh pơnu neh dờp geh bơta pin dờn bơh làng bol dê, dong ai broă lơh [òn lơgar pa tàm xã Ia Rto [ươn rlau.

Ồng Lê Văn Minh, đơs: Tu\ mu\t tàm nam bơsram pa, den đoàn viên dong kờl ală kơnòm bơsram bè sră cih sră măy, phan ngui bơsram, kơnhàn mờ tu\ ru dong ală hìu bơnhă làng bol lơh pơnggàr, ală broă lơh dềt. Tu\ tus kàl lơh sa, den bơyai lơh dong kờl tai ală hìu bơnhă kal ke bè cau lơh broă, bè priă jền bơcri lơh sa. Halà lơh broă niam, dong kờl ală hìu bơnhă tu\ gơtìp rềs àr ờ bơtuah tàm rài kis, kal ke. Tàm dơ\ kòp Covid-19 do den kung neh hòi jà geh ală cau geh nùs nhơm niam dong kờl bè chèu sơnơm, bè dà ràu goh khuẩn, dà ràu tê; pơgồp bal mờ mpồl lơh broă geh gơnoar lòt sền, gròi sền, hòi jà lơh jăt broă lơh rcăng sơndră kòp jăt sră nggal bơh kấp hơđang dê.

Tus tơngai do, xã Ia Rto, thị xã Ayun Pa, càr Gia Lai kung gam geh sơl 5 broă [òn lơgar pa ờ hềt lơh gơs, tàm hơ\ geh: gùng lòt, hìu ơm làng bol dê, phan bơna niam chài, tiah ơm kis mờ ờdo ờdă phan sa, ală anih lơh broă chính trị mờ bơta gi\t wa\ kơrnoat boh lam, gam lơh ngan nàng lơh gơs jơh ală broă tàm lồi nam do. Là Bí thư Đoàn ơruh pơnu xã Ia Rto, bi Nay Bưng là đảng viên gam kơnòm să pà gi\t, kơnòl broă dờng kung gơ tơlik tus ai đoàn viên ơruh pơnu tàm xã in kơnòl dờng, ngan là mờ ală broă “tiah ơm kis mờ ờdo ờdă phan sa”, “ală anih lơh broă chính trị mờ geh mblàng yal kơrnoat boh lam”. Bi Nay Bưng pà gi\t, jơh ală 175 nă kuang bàng, đoàn viên ơruh pơnu tàm xã neh geh jàu ală kơnòl broă, lơh bè lơi tơl nă ơruh pơnu ndrờm geh ală broă lơh, tơl mpồl đoàn ndrờm geh ală broă lơh geh kuơ ngan tus bal bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Bi Nay Bưng đơs: Tàm anih lơh broă mờ tàm mpồl đoàn ndrờm gi\t geh lài jơh he pal lơh krơh ngan ngồn, lam lài tàm ală broă lơh loh làng nàng pơgồp bơnah bal mờ Đảng ủy, gơnoar ătbồ; dong ai làng bol tàm tiah do in. Bơh ală srơh tàm bơta geh ngan bè hơ\ den nàng sền go\ yal tơngi\t đoàn viên ơruh pơnu jak geh sùm bơh ală nam.

Geh pin dờn jàu kơnòl broă, khin cha dờp lơh kơnòl broă mờ ai tê lơh broă tàm bơta geh ngan, hơ\ ngan là broă nàng ală đảng viên gam kơnòm să, đoàn viên ơruh pơnu tàm ală tiah gal làng bol kòn cau tàm xã Ia Rto đơs is, càr Gia Lai đơs bal, dờp geh bơta pin dờn. Mờ hơ\ kung là broă nàng mpồl đoàn viên ơruh pơnu dờng krà`, tă pơgồp uă rlau tàm tu\ lơh jăt ală kơnòl broă chính trị tàm tiah do.

Cau cih Đình Tuấn- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng