Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/4/2020

VOV4.K’ho – Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai gam jal mhar lơh sir ală bơnah broă kươmàng nàng xét nghiệm is đal git virus SARS-CoV2.

Lài hơ\, jat cồng nha sền sơ wì bơh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dê, Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai neh gàr tơl ală bơta bè phan bơna, ma\i mok mờ cau lơh broă nàng lơh xét nghiệm đat git virus SARS-CoV2 mờ kỹ thuật Real time RT-PCR.

Viện sồr Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai pơn jat tai bơt bơtàu broă rơndap lơh kỹ thuật, blơi sinh phẩm, dà sơ nơm mờ lơh tơr lòng lài broă xét nghiệm. Viện geh bơyai lơh sền sơ wì pràn jak bơh Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai dê tơ nơ\ tu\ tơn jơh tơngai tơr lòng lài. Dilah geh tơl bơta, den broă xét nghiệm is SARS-CoV2 tàm Gia Lai geh lam lơh tơn.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng