Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Rơndap broă file mềm 2 dà đơs: dà yoan mờ dà kòn cau Jrai, dà yoan mờ dà kòn cau Bahnar kup sap yal jơnau, sền jơnau nri\, jơnau lùp dong sơlơ bơ to dà yoan ai kơnòm dềt mẫu giáo kòn cau tu\ do geh ngui tàm 2, 3 hìu bơsram tiah sar lơgar ngài tàm càr Gia Lai. Do kung là rơndap broă geh khà dùl tàm dơ\ pơrlòng bơceh pa ơruh pơnu, kơnòm pa tàu, kơnòm dềt càr Gia Lai dơ\ 8 nam 2020 bơh mpồl kơnòm bơsram ơdu\ 11, kơnhòal Chư Sê, càr Gia Lai lam lơh.

Broă lơh file mềm 2 dà đơs: dà yoan mờ dà kòn cau Jrai, dà yoan mờ dà kòn cau Bahnar geh ngui tàm hìu bơsram mẫu giáo kơnhòal Chư Sê neh ai cồng nha bơh sơn rờp pal pơn jờng ngan. Kơnòm dềt mầm non geh tai dùl broă bơsram krơi is, pa, rềp mềr. Tu\ do, ală oh neh khin cha rlau tàm tu\ boh bơr, pơgồp bơnah tơnguh bơta chài wă jơnau bơ to bơtê bơh cau pơgru dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định