Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/7/2020

VOV4.K’ho – Tàm càr Gia Lai pa geh tai 1 xã geh git go\ geh cau bơ tờp mờ kòp bạch hầu, tơnguh khà xã geh cau bơ tờp kòp do tàm càr do tus 4 xã.

Cau pa git go\ là oh dềt deh nam 2015, ơm tàm [òn O, xã Ia O, kơnhòal Ia Grai. Drim ngai 16/7, hìu sơnơm kơnhòal Ia Grai neh bơyai lơh kham sac rơ wah, pà sơnơm sơm kòp rơcang lài ai jơh rlau 700 nă cau tàm [òn O in.

Bè hơ\ tus tu\ do, càr Gia Lai neh geh cau kòp bạch hầu tàm 4 [òn bơh 4 xã gơ wèt 2 kơnhòal Đăk Đoa mờ Ia Grai, kờp jơh khà cau bơ tờp kòp là 24 nă, tàm hơ\ geh 1 nă cau chơt. Gah lơh sơnơm càr Gia Lai neh bơyai lơh kham sac rơ wah mờr 7 rbô nă cau tàm ală [òn geh cau bơ tờp kòp bạch hầu mờ pà mờr 62 rbô ding sơ nơm Erythromycin nàng sơm rơcang lài.

                                                                                            Cau mblàng K’Duẩn
GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng