Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Gơnoar atbồ Kuang atbồ lơgar Mỹ, ồng Donald Trump kờp du\ geh sang te\ jơnau kơryan lòt rê mờ Mpồl tam klac châu Âu, lơgar Anh mờ lơgar Brazil, bulah bè hơ\, gơnoar atbồ tàm pơ dờn bơh ồng Joe Biden dê neh dră wơl mơ broă lơh do. Mỹ neh geh tu\ rồn bơklơn jơnau kơryan lòt rê mờ ală lơgar do bơh nam pa nam lài mờ là dùl tàm ală broă lơh kờ` tơrmù [à jơnau pơhìn bơ tờp virus Sars CoV-2.

Jat 2, 3 jơnau tơnggit, ală jơnau kơryan do geh Mỹ sang te\ bơh ngai 26/1 do, dùl ngai bal mờ jơnau sồr nac đì rơndeh par lơgar ndai tus lơgar Mỹ pal geh cồng nha xét nghiệm ờ bơ tờp kòp Covid-19 geh lơh jat. Nac bơh lơgar Lo mờ Iran kung gam pơn jat tai gơtìp kơryan ờ huan ai mut tàm lơgar Mỹ. Kơrnuat do geh ai tơlik tàm tu\ Kuang atbồ lơgar pa geh pồ, ồng Joe Biden rơcang yal bơr guh at gơ noar broă tàm ngai 20/1 mờ gơnoar atbồ bơh ồng Joe Biden dê neh dră wơl mơ broă lơh do.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định