Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngai 23/11 neh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet yal bè broă tàm lơgar Somalia mờ broă lơh bơh Mpồl ling dong kờl bơh Liên hợp quốc dê tàm Somalia. Ală lơgar geh jơng tàm Hội đồng Bảo an đơs, kờ` jơnau ring bal lơh geh đah Chính phủ Liên bang mờ ală bang geh jơng bè broă bơyai lơh te\ khà tàm Somalia.

Ală lơgar cih dờp broă tơn pồ Thủ tướng Mohamed Hussein Roble mờ crơng gơs Chính phủ pa, mơkung sồr Chính phủ Somalia jơh nùs rơcang dùl dơ\ te\ khà khat gơboh mờ ring bal. Ală lơgar tam pà bal kal ke mờ Somalia gam pal kong tềng đap bơta aniai dơ\ le\ bal bè dà ko\ dà cò, bơta sras lơh aniai mờ kòp dờng Covid-19.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định