Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Bộ trưởng Ngoại giao lơgar Indonesia là mò Retno Marsudi yal, Indonesia geh drơng lơh Pơrjum Kấp Kuang bàng dờng màng G20 tàm nam 2022, gờ` rlau dùl nam pơndrờm mờ kờp du\ lài.

Đơs tàm dơ\ pơrjum băo tơnơ\ tu\ lòt jăt ồng Joko Widodo Kuang ătbồ lơgar Indonesia tus bal pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet Pơrjum Kấp kuang bàng dờng màng G20, Ngoại trưởng lơgar Indonesia mò Retno Marsudi pà gi\t, broă Indonesia ăt gơnoar broă Kuang ătbồ G20 gờ` rlau dùl nam pơndrờm mờ kờp du\ lài là tài bơh nam 2023, Indonesia là Kuang ătbồ lơgar tàm pơdar mpồl ASEAN dê.

Indonesia neh cribơyai mờ Ấn Độ nàng dan tam gơl tơngai ăt gơnoar broă kuang ătbồ bơh he dê. Bè hơ\, Indonesia geh ăt gơnoar broă Kuang ătbồ Pơrjum Kấp kuang bàng dờng màng G20 tàm nam 2022 tàm tu\ lơgar Ấn Độ den ăt gơnoar broă Kuang ătbồ Pơrjum Kấp kuang bàng dờng màng G20 tàm nam 2023.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định