Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/7/2020

VOV4.K’ho - Gơnoar atbồ càr Trung Kalimantan- càr dờng dơ\ 3 tàm lơgar Indonesia – pa tơlik bơta yal jal mhar tơnơ\ tu\ sền go\ rlau 700 bă ồs sa brê gơlik geh tàm càr do. Bơta jal mhar sơn đờm geh mut ngui ngan bơh ngồn bơh ngai 1/7 mờ digơlan jo\ jòng tus ngai 28/9. Do là khà đơs là sơn rờp nàng kờ` tơnguh broă lòt sền, crùh chơt gờ` ală bă ồs sa brê. Jơnau yal bè bơta jal mhar tàm càr Trung Kalimantan geh ai tơlik tàm tu\ lơgar Indonesia tơrmù broă sền gàr 2,3 bă brê nhiệt đới kuơmàng ngan rlau jơh tàm dunia. Kes priă lời ai mpồl cruh ồs sa brê lơgar indonesia in  kung gơtìp koh tơrmù tài bơh gơ rềng tus lơh sa bơh kòp Covid-19.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng